авг. 23 2016

Проведе се обществено обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Тетевен

Прочетено537пъти

obsajdaneteteven2308162На 22 август 2016г. се състоя обществено обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Тетевен, която е една от 36-те администрации в затруднено положение. Финансовото състояние на Общината е оценено по разработената от Министерство на финансите Методика, в която са разписани основните показатели, които характеризират финансовата самостоятелност и финансовите резултати от дейността на общината, както и правилата, по които те се изчисляват. Община Тетевен отговаря на три от шестте критерия за финансово затруднение, което налага изработването на план за оздравяването ѝ. Целта е постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси, чрез изпълнението на мерки за повишаване събираемостта на приходите и подобряване ефективността на разходите.

Участие в дискусията взеха – кметът на Общината д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Борис Врабевски, секретарят Цветелина Стоянова, председателят на Общинския съвет Мария Стойчева,  главният счетоводител – Ирена Тихолова, главен експерт „Бюджет и финанси” – Соня Нанева, служители от администрацията и част от общинските съветници.

„Вярвам, че ще изпълним плана, защото още от началото на мандата работим усилено за финансовото стабилизиране на общината и повечето от заложените мерки вече са в ход.“, коментира д-р Бояджиева. Тя уточни още, че данъчната ставка няма да се вдига, а ще се повиши събираемостта на данъците.

Концепцията включва изпълнение на мерки в следните основни направления: повишаване събираемостта на приходите, приоритизиране и оптимизация на разходите и намаляване на просрочените задължения. В тази връзка е извършена актуализация на действащи и иницииране на нови Наредби, част от местната нормативна уредба. Взети са мерки за повишаване събираемостта на приходите от такси и неданъчни приходи, мерки за повишаване събираемостта на данъчните приходи и мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите. Ето и някои от тях: Извършване на съвместни дейности с други контролни институции /НАП, КАТ, ДАИ/ за установяване на недекларирани имущества и проверка за платен данък на превозни средства при технически преглед на МПС. Изпращане на съобщения до длъжниците; Изготвяне на план за ревизии на по-големите длъжници на местни данъци и такси и изпълнение в ускорени срокове; Разработване на процедури за контрол върху събираемостта по отделните видове данъчни приходи и подготовка на мотивирани предложения за промени в нормативната уредба, които да бъдат внесени в Общинския съвет; Изготвяне на план за ревизии на по-големите длъжници на местни данъци и такси и изпълнение в ускорени срокове; Разходите по бюджета за местните дейности се ограничават до размера на фактическите постъпления от собствени приходи и получени трансфери за местни дейности, като се следват приоритетите, съгласно Закона за публичните финанси; Да не се поемат дългосрочни задължения от общината без финансовото им осигуряване; Оптимизиране на числеността на общинската администрация, в частта, финансирана с местни приходи и др.

Предложените мерки за стабилизиране на финансовото състояние на община Тетевен няма  да бъдат за сметка на занижено качество или количество на предлаганите публични услуги. Целта е оптимизацията на разходите да бъде за сметка на неефективни дейности, без драстично да се влияе върху качеството на живот в общината. Община Тетевен ще направи искане за предоставяне на временен безлихвен заем като средствата от него ще бъдат насочени за погасяване на просрочените задължения и за крайно наложителни и спешни капиталови разходи.

С изпълнението на плана за финансово оздравяване и постигането на конкретните цели, община Тетевен ще постигне финансова устойчивост и стабилност за осъществяване интересите на местната общност и ще излезе от обхвата на чл.130, ал.1 от Закона за публичните финанси.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb/

%d блогъра харесват това: