При извършена вечерно-нощна проверка е установено нарушение на забраната за пушене в дискотека

Прочетено1589пъти

За периода 26.11.2018г. – 30.11.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 54 проверки на обекти с обществено предназначение: 1място за настаняване, 1 спортен обект, 6 фризьорски и козметични салона, 1 обществена пералня,  17 централни водоизточника, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти,  1 транспортно средство, 1 детска градина, 1 ученическо общежитие, 4 гробищни парка, 1 дом за възрастни, 17 обекта за питейно-битово водоснабдяване и 2 хотела в гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Троян, с. Дебнево, с. Добревци, гр. Ябланица, с. Златна Панега, с. Тепава, с. Деветаки, с. Абланица и с. Стефаново.

През изтеклия период са проверени 6 козметични продукта в 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

През седмицата са извършени 16 проверки на обекти за хранене и развлечение и 2 проверки на административни обекти за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето.

При извършена вечерно-нощна проверка е установено нарушение на забраната в дискотека. На двамата нарушители са съставени актове за установени административни нарушения на физически лица.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата и учениците в кухненските блокове на 2 детски заведения  и 2 училища – не са установени нарушения.

Извършен е и контрол за спазване на утвърдени от РЗИ учебни разписания в 2 училища на територията на област Ловеч, разписанията се спазват

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0/

%d блогъра харесват това: