Приходите от нощувки в област Ловеч през април 2017 г. са 841 483 лв., като от български граждани са 770 296 лв., а от чуждите – 71 187 лева

Прочетено946пъти

През април 2017 г. в област Ловеч са функционирали 75 места за настаняване с над 10 легла, от които 45 с една и две звезди, 26 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 812, а на леглата 3 843. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличават с 2.7%, а на леглата в тях – с 0.2%. Спрямо април 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.6%, но леглата в тях намаляват – с 0.4%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 21 716 като 19 982 (92.0%) от тях са от български граждани, а 1 734 (8.0%) – от чужденци. Спрямо март 2017 г. нощувките се увеличават с 39.8%. В сравнение със същия период на предходната година през април 2017 г. реализираните нощувки нарастват с 12.3%.

Приходите от нощувки през април 2017 г. са 841 483 лв., като от български граждани са 770 296 лв., а от чуждите – 71 187 лева. Спрямо предходния месец общите приходи от нощувки се увеличават с 40.7% , приходите от нощувки на българи се увеличават с 37.7%, а тези от чужденци – с 71.4%. Спрямо април 2016 г., през април  2017 г. общите приходи от нощувки се увеличават с 27.3%, като приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 24.3%, а приходите от нощувки на чужденци – с 71.5%.

 

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.                     В наблюдението се включват категоризирани хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.

Повече информация и данни за местата за наставане могат да бъдат намерени в рубрика Статистически данни или в информационна система Инфостат на интернет страницата на НСИ.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80/

%d блогъра харесват това: