Приходите от нощувки в местата за настаняване в област Ловеч през май 2016 г. са 627 989 лв., като от български граждани са 590 722 лв., а от чуждите 37 267 левове

Прочетено1081пъти

През май 2016 година в област Ловеч са функционирали 77 места за настаняване с над 10 легла, от които 49 броя с една и две звезди, 24 броя с три звезди и 4 броя с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 860, а на леглата 4 039. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 8.5%, а на леглата в тях – с 4.7%. Спрямо май 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 11.6% , а леглата в тях – с 8.1%.

През май 2016 г. в местата за настаняване с една и две звезди са реализирани       7 062 нощувки, от които 95.4% са на български граждани. В местата за настаняване с три звезди са реализирани 8 271 нощувки, от които 95.3% от български граждани, а в местата за настаняване с четири и пет звезди – 92.3% от общия брой нощувки са на български граждани.

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в  област Ловеч по месеци

mestanastaniavanelovech1507161

 

Приходите от нощувки през май 2016 г. са 627 989 лв., като от български граждани са 590 722 лв., а от чуждите 37 267 левове. Спрямо същия месец на предходната година приходите от нощувки се увеличават с 5.6%. Приходите от нощувки на българи се увеличават с 9.1%, докато от чужденци намаляват с 30.3%.

 

 

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки, реализирани от българи и чужденци в местата за настаняване в  област Ловеч по месеци

mestanastaniavanelovech1507162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент №692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент №1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент №692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите без стойността на допълнителните услуги.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82/

%d блогъра харесват това: