Приходите от нощувки в местата за настаняване в област Ловеч през февруари 2017 г. са 587 436 лв

Прочетено1011пъти

През февруари 2017 г. в област Ловеч са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла, от които 42 с една и две звезди, 24 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 731, а на леглата 3 692. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличават с 6.1%, а на леглата в тях – с 4.9%. Спрямо февруари 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 1.4%, но леглата в тях намаляват – с 5.3%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 15 626 като 14 872 (95.2%) от тях са от български граждани, а 754 (4.8%) – от чужденци. Спрямо януари 2017 г. нощувките се увеличават с 27.7%. В сравнение със същия период на предходната година през февруари 2017 г. реализираните нощувки намаляват с 9.1%

Фиг.1 Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Ловеч по месеци

Приходите от нощувки през февруари 2017 г. са 587 436 лв., като от български граждани са 553 279 лв., а от чуждите – 34 157 лева. Спрямо предходния месец общите приходи от нощувки се увеличават с 20.7% , приходите от нощувки на българи се увеличават с 21.3%, а тези от чужденци – с 12.3%. Спрямо февруари 2016 г., през февруари 2017 г. общите приходи от нощувки намаляват с 18.7%, като приходите от нощувки на български граждани намаляват с 18.6%, а приходите от нощувки на чужденци – с 20.9%.

 

Фиг.2 Относителен дял на приходите от нощувки от българи и чужденци в област Ловеч през февруари 2017 година

 

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.                     В наблюдението се включват категоризирани хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.

Повече информация и данни за местата за наставане могат да бъдат намерени в рубрика Статистически данни или в информационна система Инфостат на интернет страницата на НСИ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82-2/

%d блогъра харесват това: