юли 05 2013

Приключи обучението по стратегическо планиране в рамките на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян

Прочетено1475пъти

opakedn2005131На 2 и 3 юли 2013 г. се проведе обучение по стратегическо планиране в рамките на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В събитието взеха участие Областният управител Милко Недялков, кметове и заместник кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, представители на всички общини от областта, както и експерти от Областна администрация, Бяха разисквани различни аспекти на стратегическото планиране – връзка на стратегическите и планови документи с европейската и националната нормативна база и документи от по-висок ранг, предпланов анализ, разработване на стратегически профил и цели, разработване на план за действие и реализиране на стратегии и други.

В рамките на проекта на Областна администрация предстои да се проведат още две обучения – „Изпълнение и финансови политики” и „Наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи”.

Основната цел на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ е да бъде постигнат интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво. Тя е съобразена със стратегическата цел на ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включително общинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договор № А10-13-50/20.02.2012 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/

%d блогъра харесват това: