юни 05 2014

Приключи областния етап на конкурса за детска рисунка на тема “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

Прочетено2824пъти

konkurs506141Конкурсът е мероприятие извън училищните дейности, свързано с обучението на учениците по правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Провежда се за първи път през 2002 г. по инициатива на Държавна агенция „Гражданска защита” под името „С очите си видях бедата”. В периода 2007 – 2011 г. е с ново име „Мисия спасител”, а от 2012 г. се връща първоначалното име.

Националният конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” прераства в Международен конкурс под егидата на Секретариата на Частичното споразумение за големите рискове към Съвета на Европа.

Основната цел на конкурса е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система.

Журирането на областно ниво се състоя на 29.05.2014 год. В определянето на рисунките-победители участваха преподаватели по изобразително изкуство, по декоративно рисуване и дизайн и специалисти от областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловеч.

Комисията извърши класиране на рисунките, участвали в Областния етап на Националния конкурс за детска рисунка “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” Ловеч 2014 в отделните категории и възрастови групи.

Класирането според групите и възрастта на участниците е следното:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: УЧЕНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В СИСТЕМАТА НА МОН

І възрастова групаот 6 до 9 г.

I място – Петър Дилянов Йорданов – 8 г.,ОУ „Н. Рилски” с. Дерманци, община Луковит

II място – Петя Славова Петрова – 9 г., СОУ „Т. Кирков” гр. Ловеч

III място – Наталия Цветанова Маринова – 8 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

Поощрение – Иван Мирославов Драганов – 9 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

II възрастова група – от 10 до 14 г.

I място – Камелия Данаилова Николова – 10 г., СОУ „Т. Кирков” гр. Ловеч

II място – Александър Николаев Косвалиев – 13 г., СОУ „Бачо Киро” гр. Летница

III място – Зейнеб Алейдинова Якубова – 12 г., СОУ „Бачо Киро” гр. Летница

Поощрения – Алекс Тодоров Тодоров – 13 г., СОУ „Бачо Киро” гр. Летница

Цветомир Венелинов Цочев – 11 г., СОУ „Бачо Киро” гр. Летница

III възрастова група от 15 до 18 г.

I място – Иван Тихомиров Иванов – 15 г., СОУ „Бачо Киро” гр. Летница

II място – Мими Георгиева Илиева – 15 г., СОУ „Бачо Киро” гр. Летница

 

 

ВТОРА КАТЕГОРИЯ:УЧЕНИЦИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ, УЧИЛИЩА И ШКОЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І възрастова групаот 6 до 9 г

I място – Никодим Ивайлов Моев – 7 г., Школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука – 1870” гр. Троян

ІI място – Мартина Ивелинова Иванова – 8 г., Школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука – 1870” гр. Троян

ІІІ място – Оля Огнян Панчева – 6 г., Школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука – 1870” гр. Троян

 

ІІ възрастова група – от 10 до 14 г.

I място – Климентина Миленова Ютерова – 11 г., Школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука – 1870” гр. Троян

ІI място – Мартина Мартинова Енева – 10 г., Школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука – 1870” гр. Троян

ІІІ място – Теодора Ивайлова Моева – 11 г., Школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука – 1870” гр. Троян

ТРЕТА КАТЕГОРИЯУЧЕНИЦИ ОТ СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА И ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

ІІІ възрастова група – от 15 до 18 г.

I място –  Павел Валентинов Маринов – 16 г., ПУ „Васил Левски” гр. Ловеч

ІI място – Петра Лорова Садкова – 17 г., ПУ „Васил Левски” гр. Ловеч

В конкурса участваха над 130 рисунки на деца от 12 училища и специализирани звена от шест общини на област Ловечв съответните групи и категории, според условията на конкурса. Класираните рисунки на областно ниво в отделните възрастови групи и категории ще участват в националния етап на конкурса, който ще се проведе през месец октомври 2014 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%b7/

Коментари

 1. debelaka каза:

  Седмокласниците масово не знаят правилото за събиране на дроби, което се учи в пети клас, не могат да разпознаят еднакви триъгълници, нито да начертаят равнобедрен тъпоъгълен триъгълник.

  Това са изводи на експертите от Министерството на образованието и науката от анализа им на представянето на седмокласниците на двата модула от изпита по математика от националното външно оценяване.

  Като цяло резултатите тази година са съпоставими с миналогодишните, министърът на образованието проф. Анелия Клисарова дори ги определи като по-добри.

  По български език и литература те са малко по-ниски от м.г. – сега средният брой точки от двата модула на теста е 62.64, а през 2013 г. той е бил 62.80. По математика са малко по-високи – при 51.50 точки миналата година сега те са 52.58.

  Промяна има в скалата за преобразуване на точките в оценки по отношение на прага на тройката. Тази година той е 20 точки (при максимални 65 т. за първия модул и общо 100 т.) и по български, и по математика. Пълно шест се пише при 65 т. на първи модул и 100 точки на първи плюс втори. Отличната оценка (5.50-5.99) е равна на 57.5-65 т. за първи модул и 87-99.5 т. за втори. Оценка „Много добър“ е равна на 42.5-57 т. за първия модул и 60-86.5 т. за втория. „Добър“ се пише при 27.5-42 т. за първия модул и 33.5-59.5 т. за втория, а „Среден“ – при 20-27 т. на първия модул и 20-33 т. на втория.

  Математика

  Изненада за експертите се оказало представянето на седмокласниците още на първата задача от първия модул (задължителен за целия випуск). При нея се иска да се отбележи вярното числово равенство. Само 48.70% от седмокласниците в България са показали, че знаят правилото за събиране на дроби и са отговорили вярно.

  На задача №13 от първия модул също са отговорили правилно критично малко седмокласници – само 31.13% (тази задача е с най-малък процент верни отговори от целия тест). Условието й е: „След като похарчил 4/5 от парите, които имал, на Мони му останали 20 лева. Колко лева е похарчил Мони?“. Дадени са и варианти за отговор: 16, 25, 80 и 100. Близо 70% са дали отговор, различен от В (80) или не са отговорили.

  От тестовете е видно, че малко седмокласници могат да работят с проценти, затруднява ги отношение на две числа.

  12 824 са двойките от първия модул по математика. 77 имат 0 точки. От решавалите и втория модул 2069 имат двойка на теста. 1111 имат максималния брой точки (65) от първия модул, 93-ма имат пълно шест и на втория. Отлични оценки от първия модул имат 6478 ученици в цялата страна, а от втория – 2210.

  Оценките по математика на всички явили се от първия и втория модул се разпределят по следния начин: 0.25% пълни шестици; 6.04% отлични оценки, 31.99% много добри оценки, 41.24% добри, 15.08% средни и 5.66% слаби.

  Броят на учениците, които са се явили на първия модул по математика е 58 026, а тези, които са решавали и задачите от втория модул са 35 569.

  Български език и литература

  58 308 ученици са се явили на първия модул, преразказа от втория модул са правили 41 592-ма. Максималните 65 т. на първия модул имат 79 ученици, а на втория – 8 ученици. Отличните оценки от първия модул са 4694, а от втория – 4074.

  129 ученици нямат нито една точка от теста по български. Двойка са получили 9805 ученици.

  Най-малък процент от учениците са отговорили вярно на задача №7. Условието е да се определи изречението, в което е допусната пунктуационна грешка. Само 21.36% са посочили верния отговор Г.

  Повече от 70% от учениците не различават подчинено подложно от подчинено допълнително изречение, затова и резултатите на задача №6 показват, че верните отговори са едва 27.61%.

  Още по-слабо е представянето по отношение на различаване на глаголна форма. Само 23.79% са отбелязали верния отговор в задача №8, чието условие е: „В кое изречение подчертаната глаголна форма е от несвършен вид?“.

  Слабостите в преразказите са пунктуационни грешки, грешки в съвместната употреба на глаголните времена, сливане на повече от един абзац. Може да се каже също, че седмокласниците показват не особено богат речник. Много от тях например не са разбрали какво е ечемик.

  От МОН все още не предоставят детайлна разбивка за представянето на учениците по предмети, области и училища. Ясно е само, че като цяло, от всички предмети от националното външно оценяване, с най-силни резултати са учениците от София-град, следвани от областите Смолян, Варна, Търговище и Видин. С най-слаби резултати са в област Плевен. Предпоследното място е за Разград. Трета отзад напред е област Пазарджик.

  offnews

%d блогъра харесват това: