Приключи изпълнението на дейностите по проект „Стъпка към училище“ реализиран от Сдружение „Знание“ в партньорство с Община Летница и ДГ „Ирина Бачо Кирова“

Прочетено1327пъти

Приключи изпълнението на дейностите по проект „Стъпка към училище“ реализиран от Сдружение „Знание“ в партньорство с Община Летница и ДГ „Ирина Бачо Кирова“.

Проектът имаше за цел да подпомогне деца от етническите малцинства от Община Летница в бъдещото им професионално, социално и личностно израстване като им предоставя равен шанс и достъп до качествено ранно образование. Дейноститие бяха  реализирани с финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Освен пряка работа с деца от детската градина, експертите от Сдружение „Знание“ успяха да реализират и много дейности с родители, целящи тяхното мотивиране и ангажиране при възпитанието и обучението на децата, като ги насърчава и подпомага в процеса на постъпване в първи клас.

В серия от дейности, насочени към откриване, развитие и изява на таланти, бяха постигнати основните цели, като  приобщаване и насърчаване на  децата от етнически малцинства да посещават детската градина, като стъпка към продължаване на обучението в училище. Ден на талантите, Приказен бал, Спортни делници и празници, кулинарни демонстрации дадоха възможност на децата да се изявят, не без помощта и на своите родители. В заниманията по толерантност, децата по достъпен начин успяха да разберат що е то толерантност, добронамереност и ценността на различието. Една от най-харесваните от децата дейност – Клуб „Защо?” даде отговор на множеството въпроси и промотира знанието и ученето като средство за успех.

Чрез една не по- малко интересна дейност  – „Креативните работилници“ се създаде  усещането за общност и общо създаване на красиви предмети като начин да се възпитава толерантност и недискриминация. За деца със затруднения в изразяването на български език бяха организирани допълнителни занимания за подготовка.

Проектът „Съпка към училище“ бе реализиран в периода 02.08.2016 – 02.08.2018 година, като в рамките на изброените дейности бяха обхванати над 120 деца.

Сдружение „Знание“ благодари на своите партньори за професионалното отношение и постигнатите успехи за тези две години.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/

%d блогъра харесват това: