Приключена е тематичната проверка „Информираност на пациентите за диагностично-лечебните дейности и за размера и начина на заплащане на медицински услуги“ в луковитската болница

Прочетено762пъти

lekar1012131Приключена е тематичната проверка „Информираност на пациентите за диагностично-лечебните дейности и за размера и начина на заплащане на медицински услуги” в хирургично отделение и отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ-Луковит. Няма установени нарушения в лечебното заведение.

В периода приключиха проверките на лечебните заведения за болнична помощ, получаващи средства по Методиката за субсидиране през 2016г. на Министерство на здравеопазването в болниците в Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит и специализираната белодробна болница в Троян относно съответствието на отчетените в РЗИ-Ловеч и осъществените дейности за първо и второ тримесечие на 2016г. Комисиите не са установили нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през посочения период включва общо 197 проверки в обществени обекти, в детски и учебни заведения, в лечебни заведения, аптеки, административни обекти и на открити обществени места по смисъла на чл.56а от Закона за здравето на територията на областта. Установено е едно нарушение в административен обект, за което е съставен акта на физическо лице.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени 23 експертни решения, издадени от ТЕЛК Ловеч и ТЕЛК Троян, приети и обработени са 149 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвани са в срок 10 експертни решения  до НЕЛК-София, обжалвани са 21 болнични листи до ТЕЛК.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%b8/

%d блогъра харесват това: