През 2017 г. се отчита рекорден ръст на издадените от Д ИТ – Ловеч разрешения работа за непълнолетни спрямо 2016 г

Прочетено1571пъти

През 2017 г. се отчита рекорден ръст на издадените от Д ИТ – Ловеч разрешения работа за непълнолетни спрямо 2016 г. През 10-те месеца на годината дирекцията е издала 131 разрешения. За сравнение през цялата 2016 година разрешенията са били 62. Разширява се обхвата на икономическите дейности, в които се ползва труда на непълнолетни. Традиционно най-често непълнолетни се наемат в хотелиерството, ресторантьорството и търговията, като тази година се включиха и предприятия от хранително вкусовата промишленост.

Причините за големия брой издадени разрешения може да се търси в две посоки. Първо – дефицит на работна ръка, който кара работодателите да се обръщат към контингента на непълнолетните. Второ – по-голямата мотивация на младите хора да полагат труд.

През периода са постановени 8 отказа за издаване на разрешения за работа на непълнолетни. Причините за отказите са непълнота на представената документация и условия на труд, които не отговарят на изискванията.

Инспекцията по труда стриктно контролира законосъобразното наемане, както и условията на труд, на непълнолетните лица. При проверките са установени 5 случая на наемане на лица до 18 години на работа без дадено предварително разрешение от Д ИТ – Ловеч. За установените нарушения на работодателите са съставени актове за нарушения и са изпратени сигнали до прокуратурата, тъй като това деяние се третира като престъпление по Наказателния кодекс.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2017-%d0%b3-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0/