През 2015 г. са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 325.0 хиляди. Спрямо предходната година се увеличават с 4 броя, но тиражът им намалява с 315 хил.

Прочетено1762пъти

nsi1410141Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2015 г. в област Ловеч са издадени 9 книги с тираж 7 хил. броя.

В сравнение с 2014 г. броят на издадените заглавия на книги остава непроменен, а средният тираж на една книга за областта през 2015 г. е 778 броя, като през предходната година е бил 333.

Относителния дял на броя на книгите в област Ловеч през 2015 г. е 0.1% спрямо общия брой за страната и 3.1% спрямо общия брой в Северозападен район.

В периода 2010-2015 година в област Ловеч най-много издадени заглавия има през 2012 г. – 44 броя, от които 38 са книги със среден тираж 158.

През 2015 г. в област Ловеч няма издадени брошури, през 2014 г. е имало издадена само една.

Издадени продължаващи издания (вестници)

През 2015 г. са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 325.0 хиляди. Спрямо предходната година се увеличават с 4 броя, но  тиражът им намалява с 315 хил.

Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната, относителният дял на област Ловеч е 1.5%, а спрямо годишния тираж на регионалните вестници в Северозападен регион , област Ловеч е с дял 15.9%.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2015-%d0%b3-%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8/