През 2015 г. в област Ловеч, относителният дял на лицата, които живеят с материални лишения е 39.8% от населението в областта и намалява спрямо предходната година

Прочетено1622пъти

pari2406161ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Индикаторите са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация.

През 2015 г. линията на бедност за област Ловеч е 263.00 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 23.7% от населението в областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава

с 18.0%, а относителният дял на бедното население нараства с 6.0 процентни пункта. Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 23.7 до 25.5%. При изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до  42,1%.

През 2015 г. в област Ловеч 10.8 хил. лица на възраст 18 – 59 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 14.5% от населението в областта. Спрямо 2014 г. относителният им дял намалява с 6.9 процентни пункта, а за периода 2011-2015 г. най-ниската стойност на този индикатор е през 2011 г. – 10.6%, а най-високата стойност е през 2014 г. – 21.4%.

През 2015 г. в област Ловеч, относителният дял на лицата, които живеят с материални лишения е  39.8% от населението в областта и намалява спрямо предходната година с 15.5 процентни пункта.  Най-висок е делът на лицата с материални лишения през 2011 г. – 72.2%, през 2012 г. е 62.5%, през 2013 г. – 70.7% и през 2014 г. – 55.3%.

През 2015 г. 67.0% от населението на област Ловеч не може да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи, като неотложен ремонт на жилище или автомобил. При отопление на жилището си, 67.2% от население се ограничава. Повече от една четвърт от домакинствата в област Ловеч не могат да си позволят да консумират месо, пиле или риба всеки втори ден. Почти две трети от домакинствата не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2015-%d0%b3-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b4/