«

»

юни 02 2017

Разпечатай това Публикация

През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 2 189 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)

Прочетено132пъти

Галинка Венкова, Главен експерт Отдел Статистически изследвания – Ловеч, Териториално статистическо бюро  Северозапад

През първото  тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 2 189 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 14 други сгради с 8 449 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 21.4%, общата им застроена площ – с 29.8%, докато броят на жилищата се увеличава с 21.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с  62.2%, а разгънатата им застроена площ – с 44.8%.

В сравнение с първото  тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад  с 35.3%, броят на жилищата в тях – с 15.0%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 43.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 27.3%, но разгънатата им застроена площ  намалява  с 14.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 157, Пловдив – 144, Варна – 112. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 712, Варна – 744 и Пловдив – 598.

 

През първото  тримесечие на 2017 г. в област Ловеч е започнал строежът на 13 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 496 кв. м обща застроена площ, и на 4 други сгради с 917 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на броя на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 18.2%, а на общата им застроена площ – с 10.2%. Броят на започнатите други сгради намалява със 75.0%, а общата им застроена площ – със 70.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. нараства броят на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 333.3%, а общата им застроена площ е повече с 231.7%. Започнатите други сгради намаляват  с 55.6%, а разгънатата им застроена площ – с 65.6%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: София (столица) – 117, Пловдив – 84 и Варна – 82. Най-много други сгради са започнати в Пловдив – 75, Стара Загора – 56 и Хасково -27.

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

  • Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ е сумата  от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-2017-%d0%b3-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82/