май 27 2016

През периода 16-20.05.2016 г. са извършени 118 проверки на обществени обекти – лечебни заведения, аптеки, административни обекти, игрални зали

Прочетено587пъти

cigar506121През периода 16.-20.05. 2016г. са извършени 118 проверки на обществени обекти – лечебни заведения, аптеки, административни обекти, игрални зали и др., в т.ч. 35 обекти за хранене и развлечение на територията на областта по спазване изискванията на Закона за здравето за забрана на тютюнопушене в закрити обществени места и за недопускане предлагане на алкохол на лица под 18 години. В този обхват са извършени 1 вечерно-нощна проверка в с.Гложене и 1 нощна проверка на 20.05.2016г. в интервала 23,00-03,00 часа в гр. Ловеч, проведена съвместно с ОД на МВР – Ловеч, без предварителна разгласа за провеждането им. Проверени са 6 обекта: 2 дискотеки, 2 игрални зали, 1 нощен бар и 1 казино. Установени са нарушения на забраните за тютюнопушене, за което са съставени 3 акта за административно нарушение в казино и игрална зала. Издадено е 1 наказателно постановление на физическо лице за нарушение на забраните за тютюнопушене на стойност 300 лв. за установено през предходната седмица нарушение.

Осъществени са и 2 планови проверки в аптеки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 2 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в гр. Ловеч. Няма установени нарушения.

За периода са извършени и по 3 проверки на кухни към детски градини и на автомати за храни в училища за спазване изискванията за здравословно хранене на деца и ученици в градовете Тетевен и Троян, с.Гложене и с.Бабинци, общ. Тетевен, при което не са установени нарушения.

През седмицата започна проверка в МБАЛ-Троян на отделенията с оперативна насоченост (Хирургично и Акушерогинекологично), на тема „Спазване на изискванията за достъп до болнична медицинска помощ, информираност на пациентите за диагностично-лечебните дейности и за размера и начина на заплащане на медицинските услуги” в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и Наредба № 22/1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента, която продължава.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени в законоустановения срок 61 експертни решения, издадени от ТЕЛК-Ловеч и ТЕЛК-Троян. Обжалвано е в срок 1 експертно решение до НЕЛК-София.

През седмицата е проведено заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч. Разгледано е досието на едно дете от Регистъра за пълно осиновяване, настанени в ЦНСТ в гр. Ловеч.

С програмния продукт са обработени 66 бр. съобщения за смърт.

През седмицата няма постъпили на дежурния телефон повиквания от екипите на ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-16-20-05-2016-%d0%b3-%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8-118-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80/

%d блогъра харесват това: