окт. 14 2014

През периода октомври 2014 – януари 2015 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно изследване „Европейско здравно интервю – 2014”

Прочетено1252пъти

nsi1410141През октомври 2014 г. Националният статистически институт ще започне провеждането на анкетно изследване „Европейско здравно интервю – 2014”.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Изследването се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави – членки на ЕС. Задължението на страната ни за провеждане му е определено в Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията относно статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта.

Въпросникът за изследването е условно разделен на три части – въпроси, които се отнасят за цялото домакинство, част за интервю с лицето от анкетьор и част за самопопълване от анкетираното лице. Разработени са и помощни карти с цел улесняване на интервюто при някои от въпросите.

В зависимост от естеството на въпроса периодът, за който се пита е различен – две или четири седмици, шест или дванадесет месеца. Изборът на наблюдавания период е направен за максимално улеснение на респондентите при техните отговори.

Въпросникът е структуриран в четири модула:

  • Здравен статус – включва въпроси за самооценка на здравето, разпространение на хронични заболявания, физически и сетивни функционални ограничения, непосрещнати нужди по отношение на извършването на персонални ежедневни дейности и дейности по поддържане на домакинството, психично здраве.
  • Здравни грижи – ползване на медицински услуги, болнично лечение, обръщаемост към личен лекар, лекар специалист и стоматолог, употреба на медикаменти.
  • Здравни детерминанти (начин на живот) – физическа активност, консумация на плодове и зеленчуци, тютюнопушене, употреба на алкохол.
  • Основни социално-икономически характеристики – пол, възраст, образование, икономическа активност и други.

Размерът на извадката е около 4 500 домакинства за страната, в които ще бъдат анкетирани всички лица на 15 и повече навършени години. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

За Ловешка област са определени за участие в изследването 90 домакинства.

През периода октомври 2014 – януари 2015 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросник. Анкетьорите ще се лигитимират със специални идентификационни карти.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2014-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-2015-%d0%b3-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8/

%d блогъра харесват това: