През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 45.5 хил. Коефициентът на заетост е 41.7% (при 52.5% за страната)

Прочетено1007пъти

Найден Найденов, Отдел Статистически изследвания – Ловеч

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 45.5 хил., от които 21.2 хил. са мъже, а 24.3 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.9 хил., а спрямо  второто тримесечие на 2017 г. увеличението е с 1.2 хиляди.

Коефициентът  на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 41.7% (при 52.5% за страната), съответно 40.3% за мъжете и 43.1% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на двадесет и четвърто място сред областите в страната, а по коефицент на заетост- на двадесет и пето място.

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Ловеч по тримесечия

През второто тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 44.8 хил., като 20.5 хил. от тях са мъже, а 24.3 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. с 1.0 хил., а спрямо второто тримесечие на 2017 г. се увеличава с 2.1 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 59.5%, съответно 52.8% за мъжете и 66.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент се увеличава с 1.6 процентни пункта.

 

Методологични бележки

 Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период- характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

  • извършват работа дори и за един час, за което получават работна заплата или

друг доход;

  • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест,

годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост – относителния дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Повече информация и данни от наблюдението на работната сила са достъпни  на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труда“, Наблюдение на работната сила (http://www.nsi.bg) и в Информационна система „Инфостат“

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-2018-%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b1/

%d блогъра харесват това: