Представител на Община Ловеч взе участие в обучително пътуване до Осло, Норвегия

Прочетено2161пъти

По покана на НСОРБ в периода от 13 до 17 март 2017 год. представителят на Община Ловеч г-жа Мая Василева – началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, взе участие в обучително пътуване „Обмяна на добри практики в сферата на социалните и образователни услуги между българските и норвежките общини“ по проект „Обмяна на добри практики между българските и норвежките общини“. Той е финансиран от Двустранния фонд на Програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Темите в програмата са предложени от Норвежката асоциация /организация сходна на НСОРБ/ и са подбрани така, че да се добие пълна представа за нормативната уредба и практическите аспекти при предоставянето на социални и образователни услуги в Норвегия.

Ето какво разказа Мая Василева след завръщането:

„Първия ден бе представен модел IKO /Идентификация-Планиране-Последващи действия/ от г-жа Ира Хеймонен, който е приложен в средните училища от 4 окръга. Обсъдени бяха мерките, които се предприемат от учителите при идентифициране на ученици в риск. Г-н Гамелшрут, старши съветник от окръг Акершус, е представил модела, който те ще прилагат на база на добрите практики до момента от въвеждането на добрите практики от модела IKO.

Втория ден бе представено училище „Kyssingen“ от консултанта в асоциацията г-жа Слетен. В училището се обучават младежи на възраст между 16 и 21 години, които не са завършили средно образование или са отпаднали, като задължително остават в него 1 или 2 години. Целта на програмата е да се даде възможност на обучаваните да завършат средно образование, както и да се справят на пазара на труда. Представена бе и добра практика от г-н Хоен, съветник в KS в сферата на дигитализацията в общинския сектор. След обяд е посетен квартал в гр. Осло, в който от 5 години е разработена програма за местно развитие в съответствие с нуждите на гражданите и техни искания.

Третия ден г-жа Линдхейм, консултант в образователния отдел на Асоциацията, и г-жа Ефтедал  имаха презентации и бе обсъдено ранното отпадане и ролята на социалните медии в училищата, както и безплатните образователни ресурси, които се предоставят за средните училища.

Наученото от споделения норвежки опит може да се приложи при развитието и предоставянето на интегрирани социално-образователни услуги в нашата община, насочени към деца и младежи в риск от отпадане от училище, както и при прилагането на мерки за придобиване на професионална квалификация и обучение.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b2%d0%b7%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81/

1 коментар

  1. На кой му пука къде е ходила…

%d блогъра харесват това: