Представители на Община Ловеч ще участват в семинар за енергийна ефективност в Осло, Норвегия

Прочетено1001пъти

Представители на Община Ловеч ще участват в семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Норвегия“. Семинарът ще се проведе на 12-13 октомври 2017 г. в гр.Осло, Норвегия.

В семинара ще вземат участие кметът на Ловеч Корнелия Маринова и Николай Стоянов – директор на Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“. Очаква се да има още една група от двама представители на общината, която ще пътува през ноември.

Участието в семинара се финансира с безвъзмездна финансова помощ в размер на 7275лв. по Схема за подкрепа за пътуване БГ 04-00-02 „Фонд за двустранни отношения“ по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Програмен оператор е Министерството на икономиката и енергетиката, а програмен партньор – Норвежка администрация за водни ресурси и енергетика.

Предвидени са срещи с потенциални партньори от страните донори и запознаване с възможностите, които се предлагат за засилване на двустранните отношения между страните – донори и бенефициента.

Целта е повишаване на информираността на община Ловеч в следните области:

– повишаване на енергийната ефективност;

– оползотворяване на енергия от възобновяеми източници;

– запознаване и прилагане на добри практики;

– укрепване на сътрудничеството между институции и организации от Норвегия и Община Ловеч за реализиране на допълващи мерки по основните приоритетни политики, които не попадат или не попадат напълно в обхвата на оперативните програми.

Срокът за изпълнение на всички дейности финансирани от Финансовия механизъм на ЕИП е 30 април 2024 г.

Съгласно подписания Меморандум за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. се очаква да бъдат финансирани проекти за местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%89%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81/

2 коментара

  1. Бреи дали могат да измитлят нещо тези

  2. Първо, екскурзията в Осло,
    а бакиите-после…:)