ян. 18 2013

Председателя на местния парламент внася отчет за дейността на общинския съвет и комисиите му за второто шестмесечие на 2012 г.

Прочетено803пъти

marinova611121Проведени са 8 заседания, приети са 126 решения

Председателят на общинския съвет Корнелия Маринова внася отчет за дейността на общинския съвет и неговите 7 постоянни комисии за второто шестмесечие на 2012 г., информират от институцията. Той ще бъде гледан от всички постоянни комисии на заседанията им в понеделник и вторник.
     За второто полугодие на 2012 г. общинският съвет в Ловеч е провел 8 заседания и е приел 126 решения. Като цяло за миналата година в деловодството са регистрирани и обработени 1082 преписки – отчети, доклади, писма, питания, молби и заявления, в т. ч. и заявления по Закона за достъп до обществена информация.
     Постоянната комисия по бюджет и финанси е провела 7 заседания, на които е разгледала 76 предложения. Пак по 7 заседания са имали комисиите по общинска собственост (90 разгледани предложения) и по устройство на територията, комунални дейности и околна среда (79 предложения). 8 заседания е провела комисията по правно-нормативни въпроси, обсъдила е 124 предложения. Комисията по здравеопазване и социални дейности е провела 5 заседания, разгледани са 43 предложения.
     Най-много заседания – 9, отчита комисията по образование, култура, младежта и децата, на тях са обсъдени 69 предложения. Маринова подчертава в отчета си инициативата и дейността на тази комисия, която „успява да дефинира редица проблеми от нейната компетентност, повдига актуални въпроси и се ангажира с тяхното решаване съвместно с експертите от общинската администрация“. Общинският съвет възложи на комисията съвместно с администрацията разработването на три програми, които предстои да бъдат приети през 2013 г.
     За второто полугодие на 2012 г. върнатите за ново обсъждане от областния управител решения са 5. Актовете са разгледани в 14-дневен срок и по тях са приети нови решения на следващо заседание на общинския съвет. Само едно решение е оспорено от областния управител пред Административния съд – № 265 от 21 декември 2012 г., касаещо повторното определяне размера на такса битови отпадъци с изменение в Приложение № 1.
     Отчетът за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на миналата година ще бъде гласуван на заседанието на 29 януари.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d0%bd/

%d блогъра харесват това: