Председателят Петър Цолов свиква редовно заседание на Общинския съвет в Ловеч на 24 ноември

Прочетено1846пъти

zalaobs1910161Председателят на ОбС Петър Цолов свиква двадесет и първото редовно  заседание на  Общински съвет – Ловеч, на 24 ноември  /четвъртък/ 2016 г. от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч.

Проекто-дневният ред е сравнително дълъг – съдържа 29 точки, затова и заседанието е от 10 часа.

Сред дневния ред  е приемането на Наредба за условията и  реда за организиране на почасови съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч.  Това е нормативно изискване и не доведе до спорове в постоянните комисии.

Не е така с точката  за придобиване от Община Ловеч на собствеността върху недвижим имот в сградата на общинска администрация, последен етаж, собственост на „Инвестстрой” ЕООД-гр.Ловеч, чрез покупко-продажба. В повечето постоянни комисии се иска коригиране на цената надолу след разговори със собственика.

Ще бъде предложена за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Предстои приемане на  Календар на  културните събития на Ловеч за  2017 година, както и Правилник  за устройството и дейността на „Туристически информационен център-Ловеч“ и  Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за  личностно  развитие–Общински  детски комплекс.

Общинските съветници ще трябва да се произнесат и по-една гореща тема, която за втори път влиза в дневния ред. Този път е формулирана като „Приемане на декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен тип на територията на Община Ловеч“.

Ще трябва да вземат отношение и по един доста по-реален проблем  – кандидатстване с проектно предложение  „Изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница“, Ловеч по процедура  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020—Ловеч“ по  Оперативна програма ”Региони в растеж 2014-2020”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%86%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4/

2 коментара

  1. Да решим глобалното затопляне в града с умиращите пенсионери.

  2. Наредбата за изменение на Наредбата за таксите и цените на услугите,това ОНАЗИ наредба ли е,за която ПреЦИдател Цолов пропуснал да забележи,че е с подписа на Т.Тихолов,мвакар и с измененията от 2016 г.?!