ян. 19 2014

Председателят на общинския съвет с предложения за определяне размера на възнагражденията на съветниците и промяна на Правилника за работа

Прочетено1371пъти

obs100613BПредложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 г. внася в общинския съвет председседателят Тихол Тихолов. Целта е синхронизиране на Правилника със Закона за местното самоуправление и местната администрация, в който са направени изменения по отношение на възнагражденията на общинските съветници. Според тези изменения (публикувани в Държавен вестник на 3 януари т. г.) за община като Ловеч (с население до 100 хил. души) общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за един месец.

Това изменение предлага да бъде записано и в Правилника за работа на общинския съвет председателят му, като то да влезе в сила от 1 януари т. г.

Успоредно с това той внася и предложение за определяне размера на възнагражденията на общинските съветници, също считано от 1 януари. Според него за всяко едно участие в заседание на общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец, а за всяко едно участие в заседание на комисия – в размер на 20 на сто. Тук не се включват възнагражденията, които общинските съветници може да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет.

Досега възнаграждението на общинския съветник не можеше да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за последния месец на предходното тримесечие. Формирането на възнагражденията като модел според предложението на Тихолов се запазва, промяната е само съобразена с новата разпоредба на ЗМСМА.

Двете предложения ще бъдат гледани на заседанията на постоянните комисии по правно-нормативни въпроси и по бюджет и финанси.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%81-%d0%bf%d1%80/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев чрез Фейсбук каза:

  ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
  Чл. 36. (1) Общинският съветник е длъжен:
  1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
  2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.
  (2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника по чл. 21, ал. 3.

  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 г.
  Чл. 31. (3) При неизпълнение на задълженията си по чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и по чл. 34, ал. 1, т. 1 от този Правилник за участие в заседанията на Общински съвет или на постоянна комисия, в която е избран, на общинския съветник не се начислява възнаграждение за пропуснатото заседание.

  В Паравилника на ОбС не е изпълнено задължението по чл.36., ал2. от ЗМСМА при неизпълнение на задълженията да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, а според Правилника на общинския съветник не се начислява възнаграждение за пропуснатото заседание.
  Тези флагрантни нарушения на закона са изразени най-вече в предложението на председателя за определяне размера на възнагражденията на общинските съветници, като за всяко едно участие в заседание на общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец, а за всяко едно участие в заседание на комисия – в размер на 20 на сто, защото това предложение на практика задължава общинските съветници да присъстват само на едно заседание на съвета и два заседания на комисиите през месеца, за което ще получат 100% от възнаграждението си по закон.
  При хипотезата на две заседания на съвета /миналата година имаше 3-4 такива заседания/ за месеца участвайки само в едно заседание и две комисии съветника получава пълното си месечно възнаграждение и за не присъствието си на второто заседание и комисиите няма да му се начисли възнаграждение, но той си е осигурил вече сто процентното си възнаграждение. В същото време съветниците, които са участвали в един такъв месец на две заседания и на 4 комисии ще получат същото възнаграждение и няма да е спазено решението да им се начислят по 30 на сто за участие в две заседания и по 20 на сто за 4 комисии.
  Ето защо формирането на възнагражденията като модел според предложението на Тихолов НЕ се запазва и промяната е НЕ само съобразена с новата разпоредба на ЗМСМА.
  В случая е необходим нов по справедлив за всички съветници модел за определяне на месечните им възнаграждения и който модел задължително да кореспондира със закона.

 2. леля ви каза:

  Тоя е голям наглец. Другите в съвета и те не са стока. Всеки, които влезе е намъкнал родата бякъде на работа. Затова всички бягат, само цигани ще останат тука и комунисти. Заверджиев пише, че не е законно. Не знам дали е така, но е факт като се продават само за им назаначат родните някъде на хранилка. Сега пък ще им вдигат заплатите. Какво са свършили тея? Града е умрял, хората в съвета само го доубиват и се продават на всеки, които им плаща или ги урежда с нещо. Май само терминал 2 остава като изход от този град

 3. Големият мустак каза:

  Тепърва предстои навлизането на Лафка и нова лапачка.

%d блогъра харесват това: