Предприети са противоепидемични мерки в семействата на болните деца Остър вирусен хепатит тип А на територията на гр. Луковит, кв. „Изток“

Прочетено909пъти

        Регистрираните заразни заболявания за област Ловеч в периода 07.08. – 13.08.2017 включително и предприетите противоепидемични мерки в огнищата са както следва:

Остър вирусен хепатит тип “А”  –  4 случая, като

– регистрирани за гр.Луковит – 3 поредни случаи в семействата и от квартал “Изток”  във възрасти от 6 до 10 години

от гр.Ловеч е заболял 1  мъж, който също дава информация за контакт с болен от ВХ тип А

До момента, в рамките на контактно-битов взрив от Остър вирусен хепатит тип А на територията на  гр. Луковит, кв. „Изток“ са заболели 66 деца във възрастта 1-15 години, като от възрастовата група 0-1 година няма заболели. Заболели от други възрасти няма, от друг квартал на града е само един болен, който е осъществил семеен контакт в кв.”Изток”. Оформени са 39 семейни огнища. В почти 80% от семействата има висока огнищност с двама и повече заболели. Всички случаи са проучени своевременно за установяване на контактните.

Болните се хоспитализират  в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Ловеч и са с  лабораторно потвърдена диагнозата.

Предприети са противоепидемични мерки в семействата на болните деца със съдействието на община Луковит за активно насочване на контактните лица към ОПЛ за профилактични изследвания и наблюдение.

Извършени са три проверки на място в квартал „Изгрев“ от екипи инспектори на РЗИ, проведени са две срещи с община Луковит и здравния медиатор към общината за съдействие и насочване на контактните към личния лекар за активно наблюдение и изследване в рамките на инкубационния период на хепатит А от 45 дни. Извършена е проверка в детската градина в квартала, която поради ремонтни дейности, ще работи от 01.09.2017г., като е разпоредено приемът на децата да се осъществява след задължително представяне на документ от личния лекар за липса на контакт със заразно болни в семейството и да се спазва правилен дезинфекционен режим в детското заведение.

През м.юли и м.август, детските заведения в град Луковит не работят поради ремонтни дейности и няма заболели деца от детски колектив. Предстои нова  работна среща с община Луковит и с участието на представители на учебните и детските заведения и с ОПЛ в града, предвид началото на учебната година и с цел недопускане разрастването на взрива.

С Предписание до кмета на община Луковит е разпоредено провеждане на огнищна дезинфекция в домовете на болните и на определени обществени места, както и да се осигури редовно сметоизвозване, почистване и измиване на съдовете за събиране и съхранение на битови отпадъци в квартала.

Уведомена е РЗОК – гр. Ловеч с информация за епидемичния взрив и извършваните от ОПЛ от гр. Луковит медико-диагностични дейности във връзка с профилактичните изследвания на контактните лица.С цел предприемане на действия по компетентност в хранителните обекти и обектите за търговия с храни на територията на града и квартала е изготвено писмо до ОДБХ гр. Ловеч.

 

Острите респираторни инфекции и Грип за гр.Ловеч оформят ниска заболяемост – 47,05 на 10 хил.население.

 

В рамките на лятната АНТИСПИН кампания от 01 август до 01 септември 2017 РЗИ Ловеч, съвместно с Общинските администрации в Ловешка област организират безплатни изследвания и консултации за ХИВ, насочени към лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства и към други  желаещи граждани.

От началото на м.август експерти на РЗИ проведоха изследвания в гр.Летница,  гр.Троян, гр.Ябланица и гр.Угърчин на общо 75 лица.

До края на кампанията изследвания ще се проведат в гр.Луковит и гр.Тетевен, като датите ще се обявят допълнително.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%80/