мар. 22 2013

По разпореждане на Областен управител са проверени язовирите в региона, опасност от преливане няма

Прочетено787пъти

jazoviri2203133По разпореждане на областния управител на Ловеч Ваня Събчева са проверени язовири и други водоеми в област Ловеч, информират от кабинета на губернатора. Това се налага заради същественото повишаване на дневните  температури и започналото интензивното топене на снежната покривка от високите части на планините. Едновременно с това през пролетта по правило се повишава количеството на валежите, като в определени моменти това повишение е значително. Всичко това създава предпоставки за повишаване на нивата на водностопанските обекти и основните реки. При определени екстремни условия може да се стигне и до преминаване на висока водна вълна по тях, която може да стане причина за преливане на язовирите и до наводняване на част от крайречните ивици и близките населени места.

Назначената със заповед на областния управител контролна група от Областно управление Пожарна безопасност и защита на населението и Областна администрация извърши проверка на някои потенциално опасните обекти и защитните диги. До кметовете на общини е изпратено писмо с указания за извършване на преглед на общинските язовири и състоянието на речните корита в урбанизираните части от територията на област Ловеч.

jazoviri2203135Резултатите от проверките дават основание да се направи извода, че на този етап опасност от наводняване на територии със стопанско значение няма. В по-голямата част от потенциално опасните водни обекти – 26 язовира на територията на областта, се поддържа значителен свободен обем, в границите на около 50 %. За два от обектите – яз. „Черешов дол“ в община Априлци и „Малка Желязна“ в община Тетевен, нивото на водата е на кота преливник, но липсата на снежна покривка и сравнително малкия водосборен район дават основание да се направи извода, че не съществува вероятност от преливане. Липсата на изправни облекчителни съоръжения в тези обекти наложи да се вземат допълнителни мерки за сигурност, като на кметовете на общини са направени предписания за осигуряване на постоянно наблюдение за покачване нивото на водата съобразно метеорологичната обстановка.

По информация от „Напоителни системи“ ЕАД Плевен състоянието на стопанисваните от тях водни обекти е добро. Изпълнени са част от направените предписания от Междуведомствената комисия, съобразно финансовите възможности на предприятието. Значително е подобрено състоянието на контролно-измервателните системи на тези обекти, което позволява да се осъществява непрекъснат технически мониторинг в тях. Подобрена е проводимостта на отводящите дерета на язовирите. Почистени са откосите на язовирните стени.

jazoviri2203132За всички обекти има разработени, съгласувани и утвърдени аварийни планове и се поддържа системата за оповестяване при авария в някои от тях.

Състоянието на защитните диги по река Осъм е добро и няма основания да се очаква заливане на крайречните зони. Част от дигите по поречието на р. Вит, край с. Дерманци община Луковит, са нарушени, но все още могат да изпълняват предназначението си.

На съвещание при областния управител Ваня Събчева, с участието на представители на „Напоителни системи“ ЕАД – Плевен и Областно пътно управление бяха обсъдени проблемите по път ІІІ-305 в участъка Пещерна-Ъглен, свързани с неговото наводняване от канала на напоителна системата „Горни Вит“. Изпратената комисия на място определи вида и обема на необходимите защитни мероприятията, отговорностите и сроковете за обезопасяване на пътя в засегнатите участъци.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/

%d блогъра харесват това: