Постоянният състав на Експертния съвет, управляващ Общински фонд „Култура“, определи приоритети за финансово подпомагане на проектни предложения за 2019 година

Прочетено510пъти

Постоянният състав на Експертния съвет, управляващ Общински фонд „Култура“, определи следните приоритети за финансово подпомагане на проектни предложения за 2019 година:

1. Знание чрез изкуство;

2. Опазване на нашата идентичност чрез история и културни традиции от региона.

Общински фонд „Култура“ е включен като раздел III в Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. Фондът подпомага развитието на културата в Община Ловеч като набира, управлява и разходва средства за провеждане на националната и общинската политика в областта на културата на базата на предварително дефинирани приоритетни области в рамките на една календарна година.

За получаване на средства от Фонда могат да кандидатстват културни институти, регистрирани по ЗЗРК; читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; образователни институции; творчески съюзи, както и граждани и групи с индивидуални творчески проекти.

Предстои обявяване на прием на проектни предложения за 2019 година.

Необходимата информация за кандидатстващи с проектни предложения може да бъде открита на интернет страницата на Община Ловеч, раздел „Дейности“, „Култура“, Общински фонд „Култура“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2-2/

%d блогъра харесват това: