Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 и 20 февруари

Прочетено297пъти

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 и 20 февруари 2019 г. (вторник и сряда). Във вторник се събират три комисии, останалите седем са в сряда.

Първа от 12.00 часа се събира постоянната комисия по обществен ред, сигурност и опасност на движението с председател Иван Иванов, тя ще заседават по седем точки.

От 15.30 часа се събира комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова.

От 16.10 часа ще работи постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов.

На 20 февруари от 10.00 часа в заседателната зала ще се съберат членовете на Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт с председател Ангел Заимов. Час по-късно в заседателната зала се събира Постоянната комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация с председател Димитър Димитров. От 13.00 часа ще работи постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев. Комисията по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов се събира от 13.30 ч. в кабинета на общинския съветник.

От 14.30 часа ще работи постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Силвия Дулева.

От 15.00 часа ще заседава постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти с председател Петко Петков. Последни от 16.00 часа в заседателната зала се събират членовете на комисията на Венцислав Петрушев, комисия по развитие на селските райони, земеделие и гори, тя ще разгледа осем точки.

Ето по-важните теми в проекто-дневния ред на комисиите:

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2015-2019, за третата година от мандата.

Информация за пътнотранспортната обстановка /ПТО/ и работата на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция МВР-Ловеч, обслужващ територията на Община Ловеч за периода 01.01.-31.12.2018 година.

Отчет на отдел „Контрол и сигурност“ за периода от 01.01.2018 -31.12.2018 година.

Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ловеч към 31.12.2018 г. и решения останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

Доклад от извършена проверка за съответствие на поставени пътни знаци и пътна маркировка съгласно приетата от Общински съвет-Ловеч план-схема на комуникационно-транспортната мрежа и генерален план за организация на движението на град Ловеч.

Включване на Община Ловеч като партньор по проект „Гражданско образование и делиберативни онлайн общности по тематичен приоритет № 1: „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ в рамките на Първи конкурс за стратегически проекти по финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014 – 2021г.

Отчет за изпълнение на дейностите за 2018 г., заложени в програма за закрила и развитие на културните институти в Община Ловеч за периода 2014-2020 .

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ловеч.

Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ловеч към 31.12.2018 г. и решения останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

Годишен отчет за 2018 г. на Експертния съвет на общински фонд „Култура“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5-9/

%d блогъра харесват това: