Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 20 и 21 ноември

Прочетено679пъти

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 20 и 21 ноември 2018 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират четири комисии, останалите са в сряда.

Първа от 14.30 часа се събира постоянната комисия по здравеопазване  с председател д-р Силвия Дулева, която ще разгледа три точки. Сред тях са актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2018 година, както и предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет – Ловеч. Тази точка се разглежда и от останали комисии.

Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти  с председател Петко Петков ще заседава на същия ден  от 15.00 ч. в заседателната зала и ще разгледа 10 точки.

Комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова  ще заседава на 20 ноември от 15,30 ч. в заседателната зала по две точки. От 16.00 часа заседава постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов. Тя ще разгледа три точки.

В сряда от 10,00 ч.  в заседателната зала се събира Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов. Ще се разглеждат 14  точки, сред тях е и отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 5 години на имот-частна общинска собственост, кабинет №15, в Бивша стоматологична поликлиника, с адрес бул. „България” №3, гр. Ловеч.

От 11,00 ч. в заседателната зала се събира Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с   председател  Димитър  Димитров, която ще разгледа 15 точки.

Останалите комисии са разпределени до края на деня, като последна от  18.00 часа в заседателната зала се събира комисията на Венцислав Петрушев, която е по развитие на селските райони, земеделие и гори. Сред точките е приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територия на общината през 2019 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5-7/

%d блогъра харесват това: