Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 17 и 19 юли

Прочетено682пъти

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 17 и 19 юли (вторник и четвъртък).  Във вторник се събират пет комисии, останалите са в четвъртък.

Първа се събира постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова – тя  ще заседава на 17 юли 2018 г. от 09,30 ч. в заседателната зала по 12 точки. Сред тях е проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 година , както и определяне на ОУ „Васил Левски“, с. Малиново, Община Ловеч за защитено училище.

Ще се разглежда също и точки за определяне  на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Ловеч за средищно училище,  за определяне на Основно училище „Панайот Пипков“, гр. Ловеч за средищно училище, за определяне  на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“, с. Александрово, Община Ловеч  за средищно училище.

От 10.00 часа заседава постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов. Тя ще разгледа 11 точки.

На 17 юли 2018 г. от 12,00 ч. в заседателната зала заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов. Тя ще разгледа осем точки.

От 13.00 часа пак в залата ще заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев.

Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти  с председател Петко Петков ще заседава на 17 юли 2018 г. от 14,30 ч. в заседателната зала. Ще се разглеждат 17 точки, сред тях е …

В четвъртък, 19 юли, от 10,00 ч.  в заседателната зала се събира Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов. Ще се разглеждат 19  точки.

Пак в четвъртък  от 11,30 ч. в заседателната зала се събира Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с   председател  Димитър  Димитров, която ще разгледа 19 точки.

Комисията по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов се събира също на 19 юли 2018 г. от 14,00 ч. в кабинета на общинския съветник. Ще разгледа 12 точки.

От 16,00 ч. в заседателната зала се събира комисията на Венцислав Петрушев, която е по развитие на селските райони, земеделие и гори.

Постоянната комисия по здравеопазване  с председател д-р Силвия Дулева ще заседава по шест точки на 17 юли 2018 г. от 14,00 ч. в кабинета на общинския съветник.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5-6/

%d блогъра харесват това: