Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 20 и 21 март

Прочетено786пъти

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 20 и 21 март. Във вторник от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Ще се разглеждат десет точки – сред тях е определяне на наемни цени на общинските пасища, мери и ливади при отдаването им под наем за стопанската 2018/2019 година.

От 10.30 часа заседава Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с   председател  Димитър  Димитров  по 13 точки. Сред тях е обсъждане на провеждането на празника „Цветница“, коледен и Великденски базар, уъркшопове, занаятчийски демонстрации и други събития, които община Ловеч организира.

От 12.30 часа ще заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов в заседателната зала по една точка.

От 13.00 часа заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев  по дневен ред с 14 точки.  Сред тях е създаване на институцията „обществен посредник“ на територията на Община Ловеч, както и закупуване на апаратура за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“  АД, и извършване на непарична вноска в капитала на дружеството с нея.

По пет точки ще заседава и Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, от 14.00 часа в заседателната зала. Сред тях е програмата за развитие на туризма.

Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов  се събира от 16.00 часа в заседателната зала и ще разгледа шест точки, между които и определяне на постоянен състав на Експертен съвет на Общински фонд „Култура“.

На 21 март от 10.00 часа заседава Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов по 15 точки. Едната точка предвижда избиране на  регистриран одитор за финансовата 2018 г.

От 13.30 часа в кабинета на общинския съветник се събира Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика  с председател Станимир Стоянов, която ще разгледа девет точки. Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия Несторова ще заседава по четири точки от 14.30 часа в кабинета на общинския съветник.

На 21 март от 16.00 часа ще заседава Комисията по развитие на селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав Петрушев в заседателната зала по шест точки. Сред тях е отчет на изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда на Общината за 2017 г.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5-4/

%d блогъра харесват това: