Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават на 6 и 7 февруари

Прочетено892пъти

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават на 6 и 7 февруари  (вторник и сряда). Това става ясно от предоставените материали на постоянните комисии.

Във вторник от 12.00 часа ще заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов в заседателната зала по девет точки. Сред тях са отчет на решенията на Общински съвет – Ловеч, отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017 година и Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 година, отчет за дейността на Районно управление „Полиция” – Ловеч, през 2017  година, информация за работата на сектор „Пътна полиция – КАТ“ на територията на Община Ловеч през 2017 г., отчет на отдел „Контрол и сигурност“ за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.

От 13.00 часа заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев  по дневен ред с 22 точки.  Сред тях са предложение за удостояване на Константин Илиев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“, предложение за удостояване на проф. Беню Цонев /посмъртно/ със званието „Почетен гражданин на Ловеч“, както и разсрочване на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци.

От 14.30 часа заседава Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия Несторова по седем точки.

На 7 февруари, сряда, от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Ще се разглеждат 13 точки.

От 10.00 часа заседава Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов по 22 точки.

От 11.30 часа заседава Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с   председател  Димитър  Димитров  по 14 точки. Отчет на решенията на Общински съвет – Ловеч. Сред тях са отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017 година и Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 година. Ще се обсъжда и упълномощаване  на представителя на Община Ловеч за участие в редовното общо събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД-Ловеч, нарочено за 22.02.2018 г.

От 14.00 часа в кабинета на общинския съветник се събира Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика  с председател Станимир Стоянов, която ще разгледа осем точки в кабинета на общинския съветник.

По седем точки ще заседава и Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, но от 14.30 часа в заседателната зала. Същия ден от 15.00 часа заседава Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов по 11 точки.

Комисията по развитие на селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав Петрушев заседава от 16.00 часа в заседателната зала. Комисията  ще разгледа отчет за дейността на кметство с. Баховица и на кметско наместничество с. Брестово, както и предоставяне  на земеделска земя от Общински поземлен фонд по КК на  с. Прелом,  Община Ловеч след установяване  границите на имот.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5-3/

%d блогъра харесват това: