Постоянните комисии на общинския съвет заседават на 21, 22 и 23 януари

Прочетено775пъти

obshtina301111Постоянните комисии на общинския съвет ще проведат заседанията си на 21, 22 и 23 януари за обсъждане на внесените за първата сесия за годината материали. Сред по-важните точки в проектодневния им ред са проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ловеч и Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, през 2014 г. Ще бъдат обсъдени отчетите за дейността на Районно управление „Полиция“ и на БД „СКОРС“ за миналата година, отчетите за дейността на общинския съвет за второто шестмесечие на 2013 г. и за изпълнението на решенията на общинския съвет към 15 декември 2013 г.

Сред другите по-важни точки са приемане на Правилник за устройството и дейността на Регионалния исторически музей в Ловеч, изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, касаещ промените в определянето на размера на възнагражденията на общинските съветници от 1 януари т. г., за което има отделно предложение. На вниманието на съветниците са още годишен доклад за изпълнение на концесионните договори за предоставяне на концесии върху обекти за 2012 г., предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Заедно за Къкрина“ върху имот, частна общинска собственост, в с. Къкрина за срок от 10 години, както и процедури по допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за водоснабдяване на поземлени имоти в местността „Липака“.

На заседанията на комисиите съветниците ще гледат още доклад за дейността и проблемите в с. Славяни и отчет за дейността на кварталния съвет в ж. к. „Червен бряг“, както и редица процедури за предоставяне на земеделска земя.

Първи ще проведат заседание от постоянната комисия по бюджет и финанси – на 21 януари от 13 ч., от 13.30 ч. същия ден е заседанието на комисията по здравеопазване и социални дейности, от 14.30 ч. – на комисията по общинска собственост, и от 16 ч. – на комисията по устройство на територията, комунални дейности и околна среда. На 22 януари заседават комисиите по образование, култура, младежта и децата (13.30 ч.) и по правно-нормативни въпроси (16 ч.). На 23 януари от 9 ч. е заседанието на комисията по икономическа политика и евроинтеграция.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2-8/

%d блогъра харесват това: