Ное. 17 2013

Постоянните комисии на общинския съвет със заседания на 19 и 20 ноември

Прочетено674пъти

obs3105131Постоянните комисии на общинския съвет ще проведат заседанията си на 19 и 20 ноември. Те ще обсъдят предложенията, внесени за разглеждане на 36-то заседание на общинския съвет. Сред по-важните точки в проектодневния им ред е приемане на културния и спортния календар на община Ловеч за 2014 г. и на Програмата за младежки дейности за периода 2014-2020 г. с плана за изпълнението й за следващата година. Всички комисии ще разгледат докладите за дейността и проблемите на кметството в с. Малиново и в с. Изворче, както и отчета за дейността на кварталния съвет в ж. к. „Здравец“ за периода 1 януари – 30 октомври 2013 г. На вниманието на комисиите е още избор на одитор за общинските дружества „Еко“ и „Общински пазари – Ловеч“, както и предложение за изменение и допълнение на устава на „Еко“.

Комисиите ще гледат още годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на община Ловеч, за 2014 г., изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, ще приемат план-сметката за необходимите средства за дейността на Наблюдателната комисия при общинския съвет за догодина.

Ще обсъдят още предложения за промени в състава на постоянните комисии и за учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „Зона Ловеч“ върху имот, частна общинска собственост.

На 19 ноември ще проведат заседанията си комисиите по икономическа политика и евроинтеграция (11 ч.), по бюджет и финанси (13 ч.), по здравеопазване и социални дейности (13.30 ч.), по общинска собственост (14.30 ч.) и по устройство на територията, комунални дейности и околна среда (15.30 ч.). На 20 ноември са заседанията на комисиите по образование, култура, младежта и децата (13 ч.) и по правно-нормативни въпроси (16 ч.)

36-ото заседание на общинския съвет ще се проведе на 28 ноември.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2-7/

%d блогъра харесват това: