юли 13 2013

Постоянните комисии на общинския съвет заседават на 16 и 17 юли, сесията на 25-и

Прочетено822пъти

obs3105131Постоянните комисии на общинския съвет ще проведат заседанията си на 16 и 17 юли, сесията ще е на 25 юли. Това обяви още на предишното заседание на общинския съвет председателят му Тихол Тихолов. Заседанията на комисиите вече са свикани от техните председатели.

Много са точките, залегнали в проектодневния им ред. По-важните сред тях са промени в три статута на ежегодни персонални награди на община Ловеч – в областта на образованието, „Спортист на годината” и „Ловешки меч”, както и изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ловеч. Във фокуса на вниманието на съветниците са още приемане на Правилник за условията, реда и критериите за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в общината и на декларация за достъп на младите хора до култура в община Ловеч. Съветниците ще обсъдят именуване на площада пред изложбена зала „Вароша” на името на свещеноиконом Кръстю Никифоров и съфинансиране от страна на община Ловеч на изложбата и пленера „Дувари”, организирани от Съюза на ловешките художници.

Други важни точки в проектодневния ред на заседанията на постоянните комисии са информация за текущото изпълнение на бюджета на община Ловеч за първото шестмесечие на годината, приемане и одобряване на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч за периода 2014-2020 г., както и доклад на кмета относно одобряване на план-схема за комуникационно-транспортната мрежа на Ловеч, придружена от генерален план за организация на движението, като неразделна част от подробния устройствен план на града. Съветниците ще определят още обема на годишно ползване на дървесина в горските територии, собственост на общината, за 2014 г. и ще посочат представител на общинския съвет в областния съвет за развитие. Те ще гледат и информация за икономическите резултати и финансовото състояние за 2012 г. на търговските дружества, в които община Ловеч притежава миноритарен дял от капитала, нещо, което възложиха на кмета на предишно заседание по предложение на тогавашния общински съветник Милко Недялков, сега областен управител. Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет внася неговият председател Тихол Тихолов, както и предложение за промени в съставите на постоянните комисии.

Първи се събират от комисията по образование, култура, младежта и децата – на 16 юли в 8.30 ч. В 10 ч. същия ден е заседанието на комисията по икономическа политика и евроинтеграция, в 13 ч. – на комисията по бюджет и финанси, а в 15 ч. – по общинска собственост. На 17 юли от 14 ч. заседава комисията по здравеопазване и социални дейности, в 14.30 ч. – по устройство на територията, комунални дейности и околна среда, и в 16 ч. – по правно-нормативни въпроси.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2-4/

%d блогъра харесват това: