ян. 18 2013

Постоянните комисии на общинския съвет заседават в понеделник и вторник, първата сесия за годината на 29 януари

Прочетено801пъти

obs2212121Постоянните комисии на общинския съвет ще проведат заседанията си в понеделник и вторник, първата сесия за новата година ще е на 29 януари, информират от пресцентъра на местния парламент. Първи се събират съветниците от комисията по образование, култура, младежта и децата – 8.30 ч. в понеделник. За 10 ч. същия ден е обявено заседанието на комисията по бюджет и финанси, за 11 ч. на комисията по здравеопазване и социални дейности. В 13 ч. заседава комисията по икономическа политика и евроинтеграция. На следващия ден – вторник, в 14 ч. заседава комисията по общинска собственост, в 15 ч. – комисията по устройство на територията, комунални дейности и околна среда, и в 16 ч. – комисията по правно-нормативни въпроси.

     И седемте постоянни комисии ще обсъдят три отчета – за изпълнение Програмата за управление на община Ловеч за мандата 2011-2015 г. през 2012 г., за изпълнение на решенията на общинския съвет през 2012 г. и за дейността на общинския съвет за второто полугодие на 2012 г. Всички комисии ще гледат и предложението за даване на съгласие за прокарване на трасе на газопровод и неговите технологични площадки през земи от общинския поземлен фонд за нуждите на националния обект „Южен поток“. Това се прави във връзка с издадено разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за газопровод „Южен поток“ на територията на България.

     На вниманието на съветниците е още актуализиране на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост,  приемане на краткосрочна програма за периода 2013-2015 г. и дългосрочна за периода 2013-2020 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Ловеч. Предложението за актуализирането на Наредбата е на общинския съветник Юнал Мъстънов и е по повод на това, че в нея не попадат общинските нежилищни имоти, предназначени за спортни дейности, и по-конкретно Спортната зала в Ловеч. Затова той предлага в чл. 23 на Наредбата да се включи точка, в която изрично да се упомене, че се регламентира отдаването под наем на тези помещения, и да се приемат фиксирани наемни цени за един час, един ден и месечен абонамент.

     Съветниците ще обсъдят още предложения за закриване на специализираната институция Дом за деца, лишени от родителска грижа, „Параскева Нейкова“ с капацитет 30 места и за разкриване в Защитените пространства там на Център за настаняване от семеен тип за деца като държавно делегирана дейност с капацитет 8 места.

     Друга по-важна точка е включване на допълнителни обекти на интервенция към проектното предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда“. Основните обекти по проекта са строително-ремонтни работи в ж. к. „Червен бряг“ и пътната връзка между ул. „Васил Левски“ и парка „Стратеш“. Допълнителните обекти са 6 и касаят рехабилитация на още улици и тротоарни настилки в квартала, озеленителни и благоустройствени мероприятия и корекция на Гознишката бара.

     Ще бъде обсъдено още развалянето на два приватизационни договора за обекти в с. Горно Павликени и с. Баховица.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2-3/

%d блогъра харесват това: