Постоянните комисии към Общинския съвет в Ловеч ще заседават извънредно на 11 и 12 октомври

Прочетено1239пъти

obs3105131На 11 октомври, вторник, ще заседават пет от постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч,  а на 12 октомври, сряда, ще работят останалите пет. Графикът е изготвен на 7 октомври, на основание чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Първа от 8,30 часа се събира постоянната комисия  по бюджет, финанси и европроекти под председателството на Виктор Стойчев, тя ще заседава в заседателната зала. Същия ден са още комисиите по икономическа политика, туризъм и приватизация, комисията по обществен ред, сигурност и безопасност на движението,  комисията по жалби и контрол и комисията по здравеопазването.

В проекто-дневния ред на всички комисии е включена точка за актуализация на капиталовата програма на Община Ловеч за 2016 г.

Постоянната комисия  по бюджет, финанси и европроекти  ще разгледа и проектното предложение „Ремонт и реконструкция на  хандбалната зала“ по наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министерството на младежта и спорта. Проектното предложение ще се разгледа общо в още пет комисии.

Още две точки са в проекто-дневния ред – даване съгласие и упълномощаване на кмета на Община Ловеч да води преговори относно придобиване на имот, собственост на „Инвестстрой“ ЕООД Ловеч, както и даване съгласие  за придобиване на собственост от Община Ловеч върху имот, публична държавна собственост – бивша Професионална гимназия по кожарство, облекло и химически технологии „Марийка и Маринчо Караконови“.

В сряда ще заседават  постоянната комисия по развитие на селските райони, земеделие и гори, комисията по общинска собственост, комисията по социална, демографска и жилищна политика, комисията за децата, младежта, спорта и НПО, както и комисията по образованието и културата.

По предварителни разчети се очаква да бъде свикано извънредно заседание на Общински съвет – Ловеч, на 20 октомври, четвъртък, часът ще бъде обявен по-късно.

Относно внесеното на 30 септември 2016 г. искане на 15 общински съветници за извънредно заседание на Общинския съвет, по-късно петима от тях оттеглиха писмено своите подписи. Тъй като вече няма необходимите 11 подписа, липсва и законово основание за свикване на извънредно заседание по заявената по-рано тема.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a/

%d блогъра харесват това: