Постоянните комисии към Общинския съвет в Ловеч ще заседават на 21 и 22 март

Прочетено1417пъти

За 21 и 22 март, вторник и сряда, са насрочени заседанията на постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч. Графикът е изготвен на 17 март от председателя на ОбС Петър Цолов, на основание чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Във вторник от 8.30 часа се събира постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти.

Същия ден са още комисията по икономическа политика, туризъм и приватизация, комисията по обществен ред, сигурност и безопасност на движението, комисията по жалби и контрол, комисията по здравеопазване и комисията по образованието и културата.

В сряда от 10 часа заседава постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт. По-късно през деня се събира още комисията по социална, демографска и жилищна политика, комисията за децата, младежта, спорта и НПО, както и комисията по развитие на селските райони, земеделие и гори.

Сред точките в различните комисии е приемане на предложение относно обявяване за публична общинска собственост на Покрит мост над р.Осъм, сграда с площ от 603 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.515.1 по кадастралната карта на гр.Ловеч, актувана с АЧОС № 53161/16.02.2011 година.

Ще се обсъждат извършените разходи през 2016 г. и план-сметка за стопанските разходи през 2017 г. на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ на основание §17 от ПЗР на Правилника за прилагане на закона.

Определянето на наемни цени на общинските ливади, мери и пасища при отдаването им под наем за стопанската 2017/2018 година също е сред материалите.

Удостояването на проф. д-р Никола Владов със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ и на Найден Ангелов със звание „Заслужил гражданин на Ловеч“ също ще бъде разгледано от съответните комисии.

Предложена е и Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ловеч за периода 2016 – 20120 година, като материалът е само на електронния адрес на Общинския съвет.

ВИЖ ТУК

http://os.lovech.bg/bg/zasedaniya-na-postoyannite-komisii-na-21-i-22-mart-2017-g

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a-4/

%d блогъра харесват това: