Постоянните комисии към Общинския съвет в Ловеч ще заседават на 13 и 14 декември

Прочетено2270пъти

За 13 и 14 декември, вторник и сряда, са насрочени последните за тази година заседания на постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч. Във вторник ще заседават шест комисии, останалите четири са в сряда.

Графикът е изготвен на 9 декември от председателя на ОбС Петър Цолов, на основание чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Както е редно в края на годината, в повечето комисии са застъпени отчети и бъдещи планове. Сред тях е отчетът на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център за борба с наркотичните вещества за 2016 година. Ще се разглежда и отчет на календар за спортните дейности и календар на туристическите дейности за 2016 година, както и календар за същите през следващата година.

Ще бъде разгледана и евентуално приета програмата за развитие на читалищните дейности в общината през 2017 г., както и програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, през 2017 година.

В постоянната комисия  по бюджет, финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев  като точка първа в проекто-дневния ред е записано предложение за пренасочване на заложена сума в размер на 1100 лв. в Спортния календар за 2016 г.

В тази комисия, както и в още три комисии (комисията по икономическа политика, туризъм и приватизация, по общинска собственост и комисията по жалби и контрол) влиза предложение за вътрешни компенсирани промени на капиталовата програма на Община Ловеч за 2016 г.

За освобождаване на читалищата за срок от три години от такса смет ще се произнесат членовете на три комисии  – по бюджет, финанси и европроекти, по икономическа политика, туризъм и приватизация и комисията по жалби и контрол.

Комисията по бюджет, финанси и европроекти ще разглежда интересното  предложение за поставяне на бюст-паметник на Васил Радославов (1854 – 1929).

Роденият в Ловеч политик е бил народен представител и два пъти  министър-председател на България – след абдикацията на княз Александър I Батенберг и по време на Първата световна война. Това предложение ще се разглежда и в комисията по образование и култура с председател Иво Райнов.

От комисията по жалби и контрол, както и от комисията по общинска собственост,  ще се иска даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на Община Ловеч на помещение – държавна собственост, ползващо се в момента за кино „Космос“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a-3/

1 коментар

  1. „Комисията по бюджет, финанси и европроекти ще разглежда интересното предложение за поставяне на бюст-паметник на Васил Радославов (1854 – 1929).“
    Да!Историческата памет трябва да се пази.Жестове на признателност трябват.Но дали сега това е най-важното в обезлюден град почти без работещи предприятия?
    А бюст-паметник на дребния и среден бизнес някой ще се сети ли да постави в тази община.Защото и този,така наречен „гръбнак на икономиката“ вече е пътник….към „древната“ история!
    А пример за друго отношение към този“гръбнак“ – съвсем близо – Община Летница!