Постоянните комисии към Общинския съвет в Ловеч ще заседават на 15 и 16 ноември

Прочетено2499пъти

zalaobs1910161За 15 и 16 ноември, вторник и сряда, са насрочени по пет заседания на постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч. Графикът е изготвен на 10 ноември от председателя на ОбС Петър Цолов, на основание чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

По традиция първа от 8,30 часа се събира постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти под председателството на Виктор Стойчев, като тя ще заседава в заседателната зала. Същия ден са още комисията по икономическа политика, туризъм и приватизация, комисията по здравеопазване, комисията по образованието и културата, както и комисията за децата, младежта, спорта и НПО.

В сряда ще заседават постоянната комисия по общинска собственост, комисията по социална, демографска и жилищна политика, комисията по обществен ред, сигурност и безопасност на движението, комисията по жалби и контрол, както и комисия по развитие на селските райони, земеделие и гори.

Сред точките е приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч. Причината е, че от 1 август 2016 година е в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование. Към досегашните целодневна и полудневна организация, законът допуска почасова и самостоятелна организация, дава възможност за организиране на съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини. От регламент се нуждаят организацията и цените на допълнителните педагогически услуги, предлагани в детските градини на Община Ловеч.Тази наредба ще се гледа и в други комисии.

Внесено е предложение от общински съветник за приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Става му за корекция на цените за почасово ползване на терени, публична и частна общинска собственост, за заснемане на филм или рекламни клипове на територията на Община Ловеч – цената определена на 50,00 лв. на час. Сега се предлага тази точка 4 да се отмени.

Внесено е също предложение за приемане на схема за разполагане на преместваеми обекти съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Ловеч

Ще се разглежда календара на културните събития на град Ловеч за 2017 г. В него са включени чествания на националните и официалните празници на Република България, както и отбелязване на важни годишнини, свързани с исторически събития и личности. Календарът подкрепя и реализира събития с местно, национално и международно значение.

Друго предложение е за преобразуване на Средно училище „Панайот Пипков”, гр. Ловеч, чрез промяна на вида му от средно в основно училище. Същото се предлага и за средно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ в село Александрово, то ще става основно.

Постъпило е и предложение за изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение на МПС в кръстовището на ул. “Шипка“ и ул. “Цар Асен Първи” срещу супермаркет „Билла“.

Внася се доклад за одобряване на подробен устройствен план: План – схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – Реконструкция и изграждане на нова ВиК мрежа в ж.к. „Младост”, гр. Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a-2/

3 коментара

  1. „Става му за корекция на цените за почасово ползване на терени….“Очевидно много е внимавал Председател Цолов при изготвяне на графика за заседанията -„Става МУ за корекция…..“Само не разбрах на кого МУ става и точно какво му става….на Председателя ли или на друг?!

    1. Избраните управляващи в България задължително трябва да преминават през опреснително обучение по книжовен славяно-български език.Недопустимо е,да бъдем направлявани като общество от езиково необразовани хора.

  2. Ще се намери ли един принципен и честен общински съветник, който да поиска оставката на Председателя? Или ще кротуваме?