Поредното чиновническо недомислие за сметка на децата

Прочетено5692пъти

Венцеслав Георгиев

Не знам колко хора ги касае това, но става дума за заверката от РЗИ – Ловеч на седмичните учебни разписания на училищата.

Темата пряко засяга здравето, индивидуалното развитие и учебните резултати на няколко хиляди ученици от V до XII класове в момента, както и косвено една трета от населението на областта, ако прибавим техните семейства и други заинтересовани лица…

Съгласно текстовете на Наредба №10 на Министерство на Здравеопазването (МЗ) от 19 Юни 2014 г. за Здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, чл. 3 казва следното:
Чл. 3. (4) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 – 2018 г.) В рамките на учебния ден не се допуска изучаването на повече от:
1. два от учебните предмети, посочени в чл. 3, ал. 2, т. 3 и/или 4 от Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) за основната степен на образование;
2. три от учебните предмети, посочени в чл. 3, ал. 2, т. 3 и/или 4 от Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка за средната степен на образование.

Учебните предмети по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка са: математика, човекът и природата, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество.

А по чл. 3, ал. 2, т. 4 са: околен свят, човекът и обществото, история и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско образование.
Тоест, в рамките на един ден не се допуска изучаване на повече два от учебните предмети от едната предметна група И/ИЛИ повече от два от другата за основната степен (1-4 и 5-7 клас), съответно повече три от едната И/ИЛИ повече от три от другата група за гимназиалния етап (8-12 клас).
Всички разбираме, че разликата между „И“ и „ИЛИ“ е огромна, почти всички знаем за „конюнкция“ и „дезюнкция“…

Въпросът ми е как се тълкува едно такова означение като „И/ИЛИ“, кога като „И“ и кога като „ИЛИ“, или едновременно „И/ИЛИ“?

Питам за това, защото, може би от понеделник, всички училища в областта ще заложат в седмичните си разписания изучаването на предметите „човекът и природата“, „история и цивилизация“, „география и икономика“, „биология и здравно образование“ в блок по два часа.

Ако по учебен план учениците в основаната степен (5-7 клас) имат в седмицата по два часа история, два часа география, 3 часа човекът и природата, 2 часа биология, всички тези часове ще бъдат в блок, ако тълкуванието на термина е твърдо и само „ИЛИ“…
Може би така е добре, ще кажат някои…

Може би за децата ще е по-добре, ако днес учителката по биология им предаде 2 урока едновременно и за следващата седмица ще ги изпитват и за двата едновременно…
В крайна сметка става дума за децата, за нашите деца…  Кутийките в седмичното разписание лесно можем да ги запълним…

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%b7/

1 коментар

  1. Чудя се как са решили проблема в другите общини. Не съм очуден от чиновническото малоумие…то възниква във всяко учреждение по подразбиране. Приемам, че когато е направена поправката в наредбата не са предвидени всички противоречия, които могат да възникнат в бъдеще. Допускам, че намеренията са били да се облекчат учениците. Това което не мога да проумея, обаче е начинът по който РЗИ се опитва да реши проблема. Вместо да поправят собствената си бета версия, те предлагат създаването на учебни блокове, т.е. промяна на седмичната програма месец и половина след началото на срока. Нека да ми обяснят с какво два последователни часа по история са по-щадящи от час по история, следван от час по география, примерно. Като здравни експерти би трябвало да знаят, че промяната на вида на умственото натоварване е по-добра от монотонията на два последователни часа по един и същ учебен предмет. Подобни блокове са подходящи за изобразителното изкуство, където се губи много време за подготовка на материали и в рамките на един час не остават много минути за работа по същество. При спорта също е нужно учениците да се преобличат.