Дек. 05 2013

Пореден нов връх: Председател Тихолов заплаши с изгонване от заседание съветник, за „неправилно“ дишане!

Прочетено1309пъти

obs100613BПавлин Иванов

Не! Това не е нескопосана шега! Това е безспорен факт, който може да се види в официалният видеозапис от последното заседание на органа на местното самоуправление – Общински съвет Ловеч. Явно „неформалната“ среща в луксозен хотел в Луковит, обмяната на опит и стрелбата с лък вече си казват думата!

1 час 8 мин. и 15 секунди след началото на видеозаписа, съветникът Пенко Пенков, след като е вдишал, явно след това му се е наложило да издиша. Именно този човешки „недостатък“ възбуди гнева на Председател Тихолов.

Първият сред равни, от най-високото място в местният парламент, си позволи да заяви: „Още едно издишване по тоя начин, г-н Пенков, и ще ви извадя извън залата“!

Преди да продължа с коментара си, съм длъжен да отбележа специално за читателите, че нито в ЗМСМА, нито в Правилника за работа на общинските съветници е предвиден текст, които да третира начините за правилно и неправилно дишане на избраните за съветници! Видно от записа обаче, някъде подобен текст явно съществува, като Председател Тихолов го е открил и намерил за уместно да приложи.

„Ако нещо ви тежи, кажете го за да ви олекне! Просто ви предупреждавам!“, добавя Председател Тихолов към лошо дишащият съветник.

Може би трябва да ми зададете нормата как да дишам, не остана длъжен съветник Пенко Пенков. На председателски съвет ми заявявате, че трябва да правим това, което вие ни кажете! Съжалявам много, но ще дишам, както си искам, отговори Пенков.

Кратка, но съдържателна размяна на реплики, предизвикана от „неправилно“ дишане! А начина на дишане на съветниците, очевидно става норма, част от Новият световен ред на Председател Тихолов.

Преди да достигне нови висоти в сферата на местното самоуправление, би било много полезно, гореспоменатият пръв сред равни, най-после да прочете и научи правилника, по който работи и води заседания. Там много ясно е разписано кога може да се вземе думата, коя я дава, за колко време, какво би трябвало да направи председателстващият, ако иска да се изкаже и други подробности.

Някак, не е много нормално, когато сам нарушаваш собствените си правила, да имаш високомерието да определяш как пък някой трябва да диша, според теб.

Хубаво е и човек на такъв висок пост, да знае кое е конфликт на интереси и да не си излиза, когато очевидно няма такъв и да става за смях със непознаването на правните норми.

 

Само за сведение, един час и тринадесет минути бяха необходими на Общински съвет Ловеч за да приеме поправка на явната грешка на Председател Тихолов в протокола по спорната точка 19 от предходното заседание на местния парламент.

През този над един час време, беше обсъден спорният въпрос. Бяха представени аргументи както за поправката, така и срещу нея.

В крайна сметка, беше взето решение, очевдината грешка на Председателя да бъде поправена.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година

  Чл. 16. (1) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

  (2) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин.“

  Председателя на общински съвет системно не изпълнява задълженията си по чл.16 ал. 2 от цитирания по горе правилник, като отново не е публикувал на интернет страницата на общината в 7-дневен срок актовете на общински съвет приети на заседанието на съвета проведено на 28.11.2013 г.

 2. debelaka каза:

  Дедето пак избухнал. Следващата крачка на шимпанзето е да забрани да го гледат?
  Аз, чичо, мога още да те питам,
  но мислиш ли, че е добре,
  децата щом не знаят питат,
  май е по-добре да си дете.

 3. veselka каза:

  Плачете хиени за съветника Пенков! Той диша правилно!

  1. Анонимен каза:

   Golqma si patka Veselke, kakvo ti e napravil tozi Penkov, 4e mu zlobees taka

 4. debelaka каза:

  Че кой говори за Пенков? Тук обсъждаме демократичното поведение на Председател Тихолов. Кого е изгонил за неправилно дишане ми е през … диагонала.
  Общински съвет Ловеч под вещото председателство на ТТ:

 5. эрос рамазотти каза:

  ОбС Ловеч е на път да придобие казармен тип поведение по време на заседания..

 6. Данчо Заверджиев чрез Фейсбук каза:

  График за заседанията на постоянните комисии при Общински съвет-Ловеч

  Постоянна комисия по бюджет и финанси
  9 декември 2013 г. от 11,00 ч.в заседателната зала

  п р о е к т о – д н е в е н р е д:
  6.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.
  7.Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в Община Ловеч.

  Постоянна комисия по правно-нормативни въпроси
  10 декември 2013 г. от 13,00 ч.в в заседателната зала при следния

  п р о е к т о – д н е в е н р е д:
  5.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.
  6.Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в Община Ловеч.

  Съгласно правилника на общински съвет не се разглеждат от съвета предложения за изменения и допълнения на общински наредби, за които няма положително становище изразено от Постоянната комисия по правно-нормативни въпроси.
  На заседанието си на 10 декември Постоянната комисия по правно-нормативни въпроси ще приеме становище по предложенията за изменение и допълнение на двете наредби.

  Три дни след това заседание на 13-ти декември кмета е организирал обществено объсждане на наредбите, за които вече Постоянната комисия по правно-нормативни въпроси е приела становище и за всички предложения направени на това обществено обсъждане /13.12.2013г/ няма да могат да влязат за обсъждане на заседанието на съвета за 19ти декември. Също така съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта и тъй като двата проекта са публикуван на 5-ти декември законовия срок изтича на 19-ти декември в 17 часа. На практика могат да бъдат направени предложения и след заседанието на съвета, на което се разглеждат двете наредби.

  Не обсъждането от общински съвет направено по реда на чл.26 ал.2 от ЗНА е нарушение на материалния закон и достатъчно основание заинтересованите лица направили предложенията да си потърсят правата по съдебен ред. Трайно наложената съдебна практика по този закон е в посока на отмяна на решения на общинските съвети, който са нарушили чл.26 ал.2 от ЗНА.

  Тук е мястото да напомня, че неотдавна областен управител на област Ловеч проведе среща с председателите на общинските съвети и на нея обърна специално внимание за прилагането на чл.26 и чл.28 от ЗНА. Така, че ако има предложения направени в срока по чл.26 ал.2 от ЗНА и не обсъдени от общински съвет областен управител би следвало да върне решенията за ново обсъждане.

  От всичко казано може да се направи извода, че „Новия ред” на председател Тихолов създава сериозни проблеми за работата на общински съвет, след като той е насрочил заседания на две от постоянните комисии преди обществено обсъждане на две общински наредби и е насрочил заседание на общински съвет в деня, в който изтича законовия срок по чл.26 ал.2 от ЗНА.

%d блогъра харесват това: