Ное. 27 2013

ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2014 г.

Прочетено2796пъти

lovechobshtina103121Предстои приемането на бюджета на Община Ловеч за 2014 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност.

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

Проекта на Бюджет на Община Ловеч за 2014 година

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Ловеч за 2014 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.

Обсъждането ще се проведе на 02.12.2013 г./ понеделник/  от 17.00  часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Проект на Бюджета на Община Ловеч за 2014 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

Мнения, препоръки и предложения, свързани с Бюджет 2014 г. на Община Ловеч можете да отправяте  на електронния адрес: obshtina@lovech.bg от датата на публикуване на поканата.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068 688216, 068 688242

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba-2/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев чрез Фейсбук каза:

  На 26-11-2013 г. на интернет страницата на общината е публикувана:
  ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2014 г., до този момент не е публикуван проекта, който ще да бъде обсъждан и по който ще се правят предложения.
  Съгласно чл. 84 ал. 2 от Закона за публичните финанси – Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.
  За какво публично обсъждане става въпрос след като:
  Кмета не е представил проекта на бюджета за 2014 г. заедно с поканата!
  Общинския съвет не е определил ред по който се провежда публичното обсъждане!

  Да се прави публично обсъждане на бюджет без проект на бюджета и без определен ред е все едно да пиеш айран без кисело мляко и да казваш колко е добър айрана, като всичко това си е гола вода.

 2. Данчо Заверджиев каза:

  В бюджета на Община Ловеч за 2013 година са предвидени 10 000 лева ЗА еднократно подпомагане с целева финансова помощ от 100 лв за новородено дете, жител на община Ловеч, родено в МБАЛ – Ловеч.

  В бюджета на Община Мездра за 2013 година е заложена Еднократна помощ от 350 лв. за всяко първо родено дете, 300 лв. за всяко второ родено дете, 100 лв. за всяко трето родено дете, родено след 31.12.2012г. в община Мездра, както и на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес към 01.01.2013г. на територията на община Мездра. Когато са близнаци, децата се третират еднакво.

  Бюджета на Община Мездра е ТРИ ПЪТИ по-малък от бюджета на Община Ловеч за 2013 година, но размера на финансовата помощ, която община Мездра дава е ТРИ ПЪТИ по-висок в сравнение с три пъти по богатата община Ловеч.

  Колко лева е предвидената финансова помощ за дете родено след 31.12.2013г. в община Ловеч в проекто-бюджета на общината за 2014 година?

  Кмета е скрил проекто-бюджета 2014 г. и най-вероятно ще го представи на самото обсъждане / както го е правил преди няколко години/ като по този начин не дава възможност да се направят препоръки и предложения по проекто-бюджета.

 3. Анонимен каза:

  Ало,всезнайкото от заверата,поглеждай от време на време и крайните параграфи на законите,за да видиш от кога влизат в сила.В случая с
  чл.84 от Закона за публичните финанси датата е 01.01.2014 г.

  Справка:ЗАКОН за публичните финанси
  Обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.

  123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120,
  § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.
  Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 31 януари 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание

 4. Данчо Заверджиев каза:

  „ЗАКОН за публичните финанси
  § 122. (В сила от 01.02.2013 г.) Бюджетната процедура за съставянето на бюджетите и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 г. се провежда по правилата на този закон.“

  В сила от 01.02.2013 г. по ПРАВИЛАТА на този закон се провежда бюджетната процедура за съставянето на бюджетите и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 година!!!

  Чл. 84. от този закон е част от правилата по които се провежда провежда бюджетната процедура за съставянето на бюджетите и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз, а ето какво гласи той:

  „Чл. 84. (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45, ал. 1 със съдействието на кметовете на кметства и кметовете на райони на базата на:
  1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2;
  2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4;
  3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;
  4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
  5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
  6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
  7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
  8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
  9. други оценки и прогнози.
  (2) Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.“

 5. Данчо Заверджиев каза:

  Публично обсъждане на Проект на БЮДЖЕТ на Община Летница за 2014 г.
  20.11.13

  Покана

  Уважаеми госпожи и господа,
  граждани на Община Летница,
  Имам удоволствието да Ви поканя на Публично обсъждане на:
  ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

  Проект на БЮДЖЕТ на Община Летница за 2014 г.
  което ще се проведе
  на 28 ноември 2013 г. (четвъртък) от 10:00 часа
  в „Младежки център“ на община Летница.

  Целта на предстоящото публично обсъждане е да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.

  Каним Ви да се включите в работата на Форума, като сме убедени, че с Вашето участие ще допринесете за по-добрата и ползотворна работа и крайния успех на инициативата.

  С уважение,
  Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ
  Кмет на Община Летница

  Можете да свалите doc.gifпоканата във формат MS Word (389.5 KB).

  pptx.gifB__DZET_2014_nov.pptx (7.64 MB)

  http://www.letnitsa.bg/page.php?c=14&d=454

 6. Данчо Заверджиев каза:

  Ако кмета на община Летница съвсем случайно е „всезнайко от заверата“ и „не е погледнал крайните параграфи на законите,за да види от кога влизат в сила“ и в нарушение на закона е направил покана за обществено обсъждане на бюджет 2014, то такива „всезнайковци от заверата“ са и повече от сто кмета на общини в България, които също съгласно правилата на закона са организирали обществени обсъждания на общинските си бюджети за 2014 година.

  Ето и част от тях:

  На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков кани плевенската общественост на 29.11.2013 год. (петък) от 12:00 ч., в Конферентна зала „Гена Димитрова“ / ул. „Димитър Константинов“ No:2/ на публично обсъждане на проект на БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2014 Г.
  Материали за обсъждане ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Плевен – http://www.pleven.bg
  На разположение за мнения и препоръки от страна на граждани са тел.: 064/881 266 и 064/881 260.
  http://plevenzapleven.bg/blog/2013/11/21/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6-13334/

  В Община Благоевград ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма за 2014 година
  20 Ноември 2013
  Благоевград. В Община Благоевград ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма на общината за 2014 година, съобщиха от пресцентъра на общината. На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, ще се проведе публично обсъждане в Община Благоевград на 28 ноември от 18.00 часа в зала № 5 в сградата на общината. Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2014 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, относно проекта на бюджет и инвестиционната програма. За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен, като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Благоевград. Становища и предложения по проекта за общински бюджет, могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – blg@blgmun.com, както и да предоставят в деловодството на Община Благоевград не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане. Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Благоевград.
  http://www.focus-news.net/news/2013/11/20/1850382/v-obshtina-blagoevgrad-shte-se-provede-publichno-obsazhdane-na-proekta-za-byudzhet-i-investitsionna-programa-za-2014-godina.html

  Община Айтос кани гражданите на публично обсъждане на проекта за бюджет-2014
  21.11.2013
  П О К А Н А
  На основание чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси
  Община Айтос обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2014 г., което ще се проведе на 28.11.2013 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос.
  Материалите за обсъждане са на разположение на местната общност. Всеки, който се интересува от новата финансова рамка, може да ги намери в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в сградата на Община Айтос.
  Очакваме мненията, препоръките и предложенията на местната общност за включването им в бюджет 2014 г.
  Кмет на Община Айтос
  Васил Едрев

  Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Гърмен
  П О К А Н А
  На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, община Гърмен обявява публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2014 година. Публичното обсъждане ще се състои на 29.11.2013 г. от 17,00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация
  На тази среща ще представим пред местната общност годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово отражение в проекта за бюджет на общината през 2014 г.
  http://toppresa.com/new/news/tabloid/item/4698-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD

  ЗАПОЧВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО–БЮДЖЕТА ЗА 2014 г.
  2013-11-20
  Община Добрич обявява публичното обсъждане на проекто–бюджета за 2014 г. от 18 ноември. Материалите за публичното обсъждане могат да се получат от същата дата в Центъра за услуги и информация на гражданите и са публикувани в интернет страницата на общината http://www.dobrich.bg.
  На тел. 600 416 и 600 001 вътр. /258/, на електронния адрес priemna@dobrich.bg гражданите и бизнес-средите на Добрич могат да предлагат своите идеи, мнения и предложения за проекто-бюджет’2014.
  Община Добрич организира дискусия с бизнес–средите, НПО, граждани, хора с увреждания, пенсионери, младежки организации, която ще се проведе на 28 ноември от 16 часа в Голямата заседателна зала.
  Публичното обсъждане на проекто-бюджета на община град Добрич за 2014 г. се организира за шестнадесети пореден път. Съгласно новия Закон за публичните финанси публичното обсъждане продължава да е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета и се провежда не по–късно от края на месец ноември на предходната година. За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
  Община град Добрич кани всички граждани, които се интересуват как ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват контрол, да вземат участие или да се обадят на посочените телефони. НДТ

  Публично обсъждане на проекта на бюджета за 2014 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години ще се проведе в Борово на 28-и
  19 Ноември 2013 13:09:39
  Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 28.11.2013 г. /четвъртък/ от 08,45 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета за 2014 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години / 2015 до 2017 г. /

  Публично обсъждане на проекта за бюджет 2014 г.
  Утвърдил :………………….
  /Павлин Фильовски/
  Кмет на Община Червен бряг
  Г Р А Ф И К
  за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет 2014 г.
  27.11.2013г.
  Кметство с. Реселец – 9.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Бресте – 10.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Горник – 11.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Сухаче – 12.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Лепица – 13.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Чомаковци – 14.30 часа – сградата на кметството
  Кметство гр. Койнаре – 15.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Глава – 16.30 часа – сградата на кметството
  29.11.2013г.
  Кметство с. Рупци – 9.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Радомирци – 10.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Ракита – 11.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Телиш – 12.30 часа – сградата на кметството
  Кметство с. Девенци – 13.30 часа – сградата на кметството
  Град Червен бряг – 15.30 часа – ритуална зала
  http://chervenbryag.bg/bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1727:––2014-&catid=42:2010-02-02-18-38-57

 7. Данчо Заверджиев каза:

  Вчера се е провело общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2014 година на община Благоевград ;

  „Благоевград – 2013/ноември/28

  Пред препълнената зала на обществено обсъждане кметът обяви бюджетът на община за 2014 г. 48 041 200 лв.: Д-р Камбитов към притеснените танцьори от ансамбъл “Пирин“: Даваме ви 600 000 лв., подобрете мениджмънта и осигурете приходи за още 80 000 лв., топката е във ваши ръце
  48 041 200 лв. е бюджетът на община Благоевград за 2014 г. Собствените приходи са 16 724 400 лв. – ръст с 20 %. Прогнозният преходен остатък е 5 млн. лв. и това ни дава възможност за една много силна инвестиционна програма, заяви кметът Атанас Камбитов на общественото обсъждане пред препълнената зала 5 на общината.

  Целият състав ансамбъл „Пирин” преди концерта си влезе на обсъждането, хората бяха притеснени за своя бюджет. „За ансамбъл „Пирин” сме отделили 600 000 лева.

  http://viaranews.com/2013/11/28/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE

  Прави впечатление, че собствените приходи на общината са 16 724 400 лв. /ръст с 20 %./ , а тези от местни дейности на община Ловеч са за миналата година около 10 милиона лева.

  Община Благоевград само за ансамбъл „Пирин” е отделила 600 000 лева от бюджета си, а вчера общинските съветници от община Ловеч, начело с председателя си със свое решение отделиха за Календарът на културните събития, който включва 31 събития и издаването на три алманаха на обща стойност 76 350 лв.

  Община Благоевград е отделила само за един културен ансамбъл 3.6% от собствените си приходи, а община Ловеч 0.8%.

  Какви точно са приоритетите на община Ловеч и за какво точно харчат общинските съветници и кмета нашите пари, след като за култура отделят по малко от 1%, а за спортно-туристическите дейности на общината / по приетия също вчера календар/ по малко от половин процент.

  Защо се получава такава голяма разлика в парите за култура, спорт и други значими обществени дейности, защото в Ловеч на обществено обсъждане за бюджета присъстват по-малко от 10 граждани, в Благоевград на обществено обсъждане залата е препълнена.
  В Благоевград общинските съветници гласуват и приемат бюджета водени от клетвата, която са положили, в името на местната общност и за благоденствието на гражданите, а в Ловеч всеки сам може да си направи извода в чий интерес гласуват общинските съветници след като изгледа записа от вчерашното заседание на общински съвет.

 8. Данчо Заверджиев каза:

  В чест на наближаващите Коледни празници Троянска община е „сурвакана” с финансова корекция по ОП от 172 875 лева – справка видеозапис на 29-то заседание на ОбС – Троян – 28.11.2013 г. Дали Дядо Мраз ще зарадва и Ловешка община с нова финансова корекция скоро ще узнаем…

%d блогъра харесват това: