февр. 05 2013

Покана за публично обсъждане на Програмата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм

Прочетено1531пъти

programasport502131ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2013-2015 Г.

Община Ловеч отправя покана за участие в общественото обсъждане на:
    1. Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периода 2013-2015 г.

Обсъждането ще се проведе на 06.02.2013 г. /сряда/  от 17.00  ч. в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч.
Проектът на  Програмата е публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.
Мнения, препоръки и предложения, свързани с Програмата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периода 2013-2015 г., може да направите до 06.02.2013 г. /сряда/ на електронния адрес: obshtina@lovech.bg

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068/688240

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 Програмата за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм е основен документ, който анализира състоянието и тенденциите в системата на физическото възпитание и спорта на община Ловеч. Чрез нея се конкретизират целите и дейностите по изпълнението им за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за периода 2013-2015 г.
Настоящата Програма е изработена на основание Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2016 г., чл. 59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 41, ал. 1 и 2 от Правилника за приложение на Закона за физическото възпитание и спорта.

ІІ. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ
ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

     През последните 20 години системата на физическото възпитание и спорта изпадна в криза. Все по-малко деца, юноши, възрастни и хора в неравностойно положение практикуват спорт и социален туризъм. Това е закономерен резултат от политическите, икономическите и социални промени в обществото. За практикуването на спорт се изисква функционално годна материална база, а тази на община Ловеч в по-голямата си част е амортизирана, с морално остарели съоръжения и без достъп до нея за хората с увреждания.

1. Състояние на спортната база
1.1. Закрита спортна зала – Използва се за тренировки на клубовете по борба, хандбал и клуб за екстремни спортове „Планински ангели”, както и за провеждането на състезания по различни видове спорт. След направения през 2012 г. ремонт залата беше частично обновена, но се изискват още средства за привеждането й във вид, отговарящ на европейските изисквания и стандарти. Най-големият проблем там е липсата на отопление през зимния сезон, което е предпоставка за отлива на деца от тренировките през зимните месеци.

1.2. Градски стадион  – Съоръжението е с капацитет 7000 седящи места. Стадионът има лиценз от УЕФА, което позволява провеждането на мачове от Шампионската лига, УЕФА, „Лига Европа”, както и официални квалификации. Използва се от ПФК „Литекс“.
1.3. Закрит плувен басейн и спортни игрища – Всички съоръжения са разбити и ограбени. Използват се само игрищата за тренировки на футболния клуб и Академия Литекс. На игрищата се провеждат мачове по футбол и ученически спортни игри.
1.4. Многофункционална мини футболна площадка – Изградена по проект на УЕФА и БФС в ж. к. „Младост“. Децата имат безплатен достъп до нея. Площадката се използва и за провеждането на различни спортни прояви.
1.5. Тренировъчна зала по карате – Намира се в сградата на Младежки дом. Предоставена е за ползване на „Спортен карате клуб – Ловеч”.
1.6. Шах клуб – Помещението се ползва за тренировки по шахмат, предимно от ученици, но също и от любители на играта на различна възраст. В него се провеждат и състезанията от общински и областни етапи, част от ученическите спортни игри.
1.7. Открит тенис корт – намира се в централна градска част, предоставен е за ползване на Спортен клуб по тенис на корт „Ахед” за провеждане на тренировки на децата от клуба и други любители на този спорт.
1.8. Изкуствена стена за спортно катерене – състоянието на стената е много добро благодарение на грижите, които полага Туристическото дружество. Разполага с осветление, даващо възможност за прояви в тъмната част на денонощието.
1.9. Спортни и детски площадки – На територията на общината има детски и спортни площадки, както в централната градска част, така и по кварталите, където децата и младите хора могат свободно да играят и спортуват през свободното си време.

2. Състояние и проблеми на физическото възпитание и спорта в училищата

     Развитието на спорта в училище се сблъсква с редица проблеми. Един от тях е морално остарялата спортна база, а на места тя въобще липсва. Няма физкултурни салони в ОУ „Проф. Димитър Димов” и ОУ „Васил Левски” – с. Малиново. Там за часовете по физическо възпитание и спорт се използват пригодени класни стаи. В повечето общински училища и професионални гимназии има физкултурни салони за провеждане на учебните занятия по физическо възпитание, в дворовете им са обособени игрища, предимно по баскетбол, хандбал и волейбол. В четири от тях има изградени фитнес зали, а в ГЧЕ „Екзарх Йосиф І” има и тенис корт. Там предстои изграждането и на многофункционална спортна зала. Средствата, които училищата и детските градини получават по ПМС №129/2000 г., са крайно недостатъчни за модернизиране и оборудване на наличната спортна база и провеждането на достатъчно спортни прояви.
Положителните тенденции, които трябва да бъдат отчетени, са, че в последните години по различни проекти към МОМН и други донорски организации се организират повече спортни извънкласни дейности, в които учениците могат да практикуват различни видове спорт според своите желания и интереси.
Негативна тенденция е намаляване броя на участващите отбори в Ученическите спортни игри и традиционния за град Ловеч Детски спортен празник „Пламъчета сини”.
Детско-юношеският спорт извън училищата се развива в спортните клубове и в Общинския детски комплекс. Недостатъчен е броят на спортните секции, които съществуват в ОДК. Необходимо е разкриване на нови форми по различни видове спорт според желанията на учениците и съответно наличните спортни специалисти, които осъществяват тренировъчна дейност на територията на общината.

3. Състояние и проблеми на дейността на спортните клубове
      В община Ловеч има 16 спортни клуба, развиващи тренировъчна и състезателна дейност по различни видове спорт, които са регистрирани в обществена полза. Главен проблем при тях е финансовото обезпечаване на дейността и липсата на добра спортна база за провеждане на тренировките.  Във всички спортни клубове активно се работи с деца и ученици, което е предпоставка за добро развитие на детско-юношеския спорт. В повечето от клубовете треньорите и преподавателите работят на обществени начала, но въпреки това през последната година те постигнаха забележителни успехи на различни национални и международни състезания.

Дейността на Туристическото дружество коренно се различава от спортно-състезателната дейност на клубовете именно заради своята масова и социална същност. Неговата дейност също е затруднена от липсата на финансови средства. Настъпилите социално-икономически промени в страната затрудняват организирането на повече и масови туристически прояви.

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт и социален туризъм за всички

2. Утвърждаване на физическото възпитание и спорта в училищата като средство за  здравословен начин на живот и превенция срещу негативните явления в обществото
3. Разширяване и модернизиране на спортната база и привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с международните стандарти и изисквания на Европейския съюз
4. Увеличаване източниците за финансиране и подпомагане дейността на спортните клубове за развитие и утвърждаване на спортните традиции в общината

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  Вчера се проведе публично обсъждане на Програмата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периода 2013-2015 г. Изненадващо / поне за мен/ не присъства Председателя на Общинския съвет -.Изглежда по този начин г-жа Маринова демонстрира отношението си към физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч. За разлика от председателката си обсъждането уважиха 5 общински съветника и участваха активно с направените от тях анализи и предложения. В графата не уважили публичното обсъждане са и всички директори на училища с изключение на г-н Христов, който участва много активно в обсъждането. Липсваха и учителите по физическо възпитание с изключение на един. За какво развитие на физическото възпитание може да се говори когато Председател на Общински съвет , директорите на училища и учителите бойкотират публично обсъждането на програмата.

  Но въпреки всичко казано до тук може да се направи извода, че се се получи едно много добро публично обсъждане с активното участие на представителите на спортните клубове от една страна и кмета на общината от друга. Определено може да се каже , че и двете страни търсеха формулата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и за първи път имаме обществено обсъждане което ще има и продължение, което е показател за реално желание за решаване на проблемите.

 2. Стефан Тихолов каза:

  Мисля, че се сложи едно добро начало. Аз излязох с увереността, че с общи усилия нещата може да се случат, макар и с малко пари, макар и с материална база в окаяно състояние. Основен акцент на дискусията беше работата с децата и масовизацията(колкото и ретро да звучи) на спорта. Силно се надявам участващите в срещата да не забравят добрия и градивен тон, поетите обещания и общата идея спорта в Ловеч да се „раздвижи“. Ако всички – общината, клубовете, училищата, гражданите – положим усилия в една посока нещата ще потръгнат, а това ще е добре за децата на града.
  Благодаря на г-н Казанджиев, на г-н Петков, на г-н Заверджиев и на г-н Христов за заявените позиции и съпричастността към развитието на спорта. Уважение към всички участници, чиято обща идея беше нещата в спорта да потръгнат.

 3. Kina Stoycheva каза:

  А съдбата на открития басейн така си и остана нерешена…

%d блогъра харесват това: