авг. 27 2015

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Прочетено2290пъти

lovechobshtina103121ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Общественото обсъждане ще се проведе на 09.09.2015 г. от 17,30 ч. в заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ 22.

Проектът на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, мотивите и финансовата обосновка за размера на таксите и цените на услугите са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg  и са на разположение на заинтересованите лица в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

Предложения и становища по проекта на наредбата може да направите в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА:
•    на електронен адрес obshtina@lovech.bg или регистрирате в Центъра за услуги и информация на гражданите до 17.00 часа на 09.09.2015 г.;
•    да представите устно или писмено по време на общественото обсъждане на 09.09.2015 г. от 17,30 часа;

•    съгласно чл.18 от Закона за нормативните актове държавните органи, юридическите лица и гражданите могат да правят писмени предложения в деловодството на Общински съвет Ловеч след 09.09.2015 г. до провеждане на заседанието на Общински съвет.

За допълнителна информация и въпроси – тел.068/688 224, 068/688 255
С уважение,

МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ
Кмет на Община Ловеч

Мотиви, Проект на  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч и Финансова обосновка на размера на таксите и цените на услугите може да изтеглите от ТУК

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-4/

Коментари

  1. Ето така се обявява обсъждане, с документи които си прочел и си подготвен да обсъждаш. Някои уроци се учат след ВАС, дано не е еднократно действие

%d блогъра харесват това: