ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЕВРОИЗБОРИ

Прочетено119пъти

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и решение № 150-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК, Ви каня на 18.04.2019 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 за участие в консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Ловеч за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 година.

Участниците в консултациите следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

– наименование на партия или коалицията, която прави предложението;

– трите имена и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на СИК и резервни членове е публикуван на сайта на Община Ловеч www.lovech.bg , секция „Актуално“, „Избори и референдуми“, „Избори за членове на Европейски парламент 2019“

 

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Съгласно Заповед № З-515/05.04.2019 г.

на кмета на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет по строителство, архитектура,

градоустройство и екология

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/

%d блогъра харесват това: