Позиция на СО „Подкрепа“ относно националния колективен трудов договор

Прочетено2024пъти

Julian PetrofЮлиян Петров председател на СО „Подкрепа

Безспорен и общоизвестен факт е, че от системата на българското образование в следващите три години ще излязат в пенсия около 55% от учителите. Това ще постави системата под огромна опасност поради липса на кадри и ще доведе до сериозна криза в учебните звена. Синдикат „Образование“ очаква ефективни мерки за преодоляване на критичните обстоятелства от МОН и правителството, които безусловно и наложително трябва да изпълнят заявените ангажименти в новия училищен закон и стратегията за развитие на средното, професионалното и висшето образование.

В Националния КТД, който предстои да бъде подписан, постигнахме няколко договорености, но той е само плаха стъпка напред, макар и в правилната посока. За да стане привлекателна и желана учителската професия, статусът на българския учител трябва да отговаря на висотата на изискванията и вменените му отговорности от днешния ден. Много важна част за повишаване на авторитета и мотивацията за работа в българското училище има и трудовото възнаграждение. Това е признание за ролята и значимостта, която отдава обществото ни на този труд. В новия КТД успяхме да договорим препоръка за символично увеличение на работните заплати с 10% и ще направи началната заплата 660 лева, което едва ли ще зарадва и надъха за всеотдаен труд просветните работници, особено младите хора. По изследвате на Синдикат „Образование“ нови педагози биха се влели в системата с работна заплата за учител от 1500 лева и 2000 лева за директор. Такова е и предложението на синдикатите за размера на работните заплати от септември  2016г. Разчетите на Синдикат „Образование“ показват, че още 850 милиона лева ще трябват за следващата бюджетна година, за да се изпълнят всички заявени и широко прокламирани сред обществеността от правителството, политическите партии и оторизираните органи намерения. Най-общо това са:

– Започване на строежа на 30 нови училищни сгради за преминаване в едносменен режим;

– Средства за капиталови ремонти в сега съществуващите сгради, 80% от които са под европейските норми;

– Средства за привеждане на професионалните гимназии в съответствие с изискванията на пазара на труда;

– Средства за увеличение на заплатите на работещите в системата и прекратяване на порочната зависимост на директорските и учителските заплати от делегирания бюджет.

Това са само първите стъпки на реформата, като за тях са необходими 4,5% от БВП за приоритет образование. В Закона за предучилищното и училищно образование е заявено, че образованието ще бъде приоритет, което би станало възможно  само, ако се спази препоръката на Европейската комисия за осигуряване на поне 6% от БВП. Позицията на Синдикат „Образование“ е неизменна по този въпрос и ние настояваме от 2018 година този процент непременно да бъде неоспорим факт.

В новия КТД сме дали заявка за несимволично увеличение на възнаграждението за професионално-квалификационните степени с 40%; изплащане на 11 заплати при пенсиониране на директор или учител; наистина символично, но все пак увеличение на лекторския час от 5 на 6 лева като минимална норма. Постигнахме единодушие в преговорния екип за инфлационна корекция на повечето от допълнителните плащания за извършени дейности в системата.

Синдикат „Образование“ е партньор на „Националния учителски събор“ и се надява премиерът на България, г-н Бойко Борисов, да обяви на събора пред 15 хиляди учители, че образованието наистина е приоритет и да поеме ангажимента, че правителството ще стори необходимото за образователната система, строителството на 55 нови учебни сгради и отделяне на 6% от БВП за образование.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8/

1 коментар

  1. МОН искат с трици да ловят маймуни.Без пари никакви „реформи“няма да спасят образованието ни.Даже вече е късно…