Позиция на Павлин Иванов Изп. директор на „ЕКО“ ЕАД до 01.2018 г. и Иван Арабаджиев, член на Съвета на директорите

Прочетено1779пъти

Уважаеми читатели, във връзка с новите спекулации по темата „ЕКО“ и разглеждането на финансовия отчет за 2017 г. на управляваното от мен дружество  за периода 01.2016-01.2018 г. , вчера следобед входирах в Общински съвет Ловеч следната Позиция, която надявам се да достигне както до съветниците, така и до вас, реалните собственици на фирмата.

С целия Съвет на директорите, през целия ни мандат, сме подхождали отговорно, честно и прозрачно. Точно в този дух, въпреки, че вече не представляваме дружеството, заявявам следното:

„Чрез

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ

До

КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

И СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ

 

Уважаема г-жо Кмет,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с разглеждането на Годишен финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД за 2017 г., който ще разгледате на заседанието си на 29.03.2018 г., като бивш Изп. Директор на фирмата през отчетния период, съм длъжен да заявя:

Причините за счетоводната загуба на дружеството за 2017 г. може да намерите в предоставената информация пред Общински съвет още през месец януари. Въпреки, че разполагате с нея, ще си позволя да повторя. Причините са:

 1. В писмо от Община Ловеч, пристигнало на 28 декември в „ЕКО“ се казва, че всички дейностите извършвани по договор след 4 декември 2017 г. няма да бъдат заплатени. (Прилагам копие на писмото). Т.е., (без да знае) фирмата е трябвало е да спре работа 24 дни преди получаването на това писмо!
 2. Неразплатената сума за свършената работа е в размер на близо 80 000 лв. без ДДС.
 3. Въпреки неразплатените средства и при факта, че „ЕКО“ почти два месеца не работи по вина на Община Ловеч, поради консервативната политика на разходите през годината и спестените пари по сметка, дружеството два месеца се разплащаше без проблем със служителите и контрагентите си!
 4. На склад във фирмата има суровини от сепарираните отпадъци за около 12-14 000 лв. Към края на м. декември 2017 г. те не бяха продадени все още на контрагента ни по договора за сепариране, следователно не са заплатени на „ЕКО“. Но имат реална парична стойност!
 5. През 2017 г. във връзка със започнатото сепариране на отпадъци, на няколко срещи помолихме представители на Община Ловеч да изпълнят задълженията си и да окажат необходимия контрол в два аспекта:
 • Да проверят сключени ли са задължителните по закон договори между всеки един търговски обект и рециклираща фирма за безплатно събиране на отпадъци – хартия, найлони, пластмаси.
 • Да проведат разяснителна кампания за ползата от разделното събиране.

За съжаление, не срещнахме подкрепа. Следствието – в жълтите контейнери гражданите изхвърляха всякакви отпадъци, като при ръчното разделяне, огромната част от отпадъците са негодни за рециклиране. Следователно, общинските отпадъци, негодни за предаване като суровина, трябваше да се закарат в Депото. Община Ловеч категорично отказа да заплаща транспортирането на нейните отпадъци до Депото и „ЕКО“ пое разходите за това, като сумата беше около 9000 лв.

 1. През 2016 и 2017 строителната бригада извърши ремонти на множество общински сгради, най-вече в селата на общината. Заради качествената ни работа, получихме десетки благодарствени писма от кметове и кметски наместници. За съжаление, липсата на каквото и да е нормално планиране от страна на Община Ловеч, въпреки многобройните срещи, доведе до резултата да поддържаме бригада, чакайки седмица след седмица подписването на договор. Такъв не се сключи.
 2. „ЕКО“ ЕАД със свои собствени средства обработи и ремонтира района около Белия паметник в парк „Стратеш“. Мястото беше застлано с фракция, беше оформено, бяха монтирани десетки пейки, терените в парка бяха прочистени от храсти и паднали дървета, бяха поставени кошчета за отпадъци, които се събираха регулярно. Мястото стана приятно, привлекателно, чисто и поддържано. За това имаме похвалата както на ловчалии, така и на официални гости, и на други посетители на парка. Вложените средства за ремонта (точната сума може да се вземе от счетоводството на дружеството) са отчетени като разход, но не са заплатени, и са една от причините дейността СМР да бъде на счетоводна загуба.
 3. От регулярно представените пред Общински съвет Ловеч отчети за всяко тримесечие, ясно се вижда, че възлагането на работа от страна на Община Ловеч към „ЕКО“ ЕАД намалява със всеки месец. Непредвидимостта на желанията на Възложителя, за което Общински съвет като принципал на дружеството е информиран официално многократно, доведе до логично забавяне на управленски решения за оптимизиране на персонала и дейностите във фирмата. Това, естествено доведе до поддръжка на персонал, по-голям от нужното, следователно – и на разходи, без да могат да бъдат покрити с приходи от дейност. Отново подчертавам, че причината за това е пълното отсъствие на планиране от страна на Възложителя, пълното информационно затъмнение за намеренията на Общината, и отказа на Общински съвет, въпреки че беше сезиран от изпълнителния директор на дружеството, реално да влезе в ролята си на собственик на фирмата.

 

Като следствие от неизпълнените ангажименти от страна на Община Ловеч към дружеството, финансовия резултат на „ЕКО“ ЕАД е „счетоводна загуба“.

Обобщените цифри сочат, че при коректно отношение и заплащане на извършената работа от „ЕКО“ през 2017 г., а именно 80 000 лв. за свършеното през месец декември 2017 г., заплащане на транспорта на общинските отпадъци извозени от „ЕКО“ до РДНО – 9000 лв.  и коректно отчитане на наличността на суровини,  следствие сепарирането, в размер на 12-14 000 лв., счетоводния резултат на фирмата би бил „печалба“.

Накратко, липсата на нормална комуникация между „ЕКО“ и Община Ловеч по договорите между страните, умишления саботаж от страна на Възложителя, пълната незаинтересованост на съветниците, въпреки официалните и публични апели от моя страна, доведоха до счетоводна загуба за дружеството.

Дебело подчертавам, с цел оборването на некомпетентни или злоумишлени твърдения на част от съветниците, че счетоводна загуба и финансова стабилност на фирмата са различни понятия. Това е видно и от доклада на Одитора, изготвил годишния отчет.

И в заключение искам да припомня кой и защо е в основата на атаката срещу мен като изпълнителен директор и бившия вече Съвет на директорите на „ЕКО“ ЕАД.

 1. Очевидно не трябваше да разкривам през месец януари 2017 г., че в Депото за отпадъци са се извършвали измами, не без участието и знанието на служители на Община Ловеч
 2. На база на реалното отчитане на постъпилите количества отпадъци, само за 2016 г. спестихме на жителите на Община Ловеч 450 000 лв., които преди това, са потъвали незнайно къде.

Тези разкрития, доказани с факти и подаденият от мен сигнал за това, не останаха без „отговор“. Дори и до ден днешен, атаките срещу мен от засегнатите продължават. Ако това е цената на истината, аз я плащам с удоволствие!

 

Надявам се, че коректно, ясно и разбираемо обясних причините за загубата на дружеството, което управлявах, и причините за огромния интерес от страна на редица засегнати лица, заради затворени „кранчета“, изразяващи се в умишлено търсене на дискредитиращи ме факти и обстоятелства.

С оглед на всичко това, изразявам пълната си подкрепа за извършване на проверка от страна на АДФИ на дейността на дружеството.

Такава трябва да бъде извършена и на редица дейности на Община Ловеч, за което ще подам съответните сигнали, за да се изясни веднъж и завинаги кой, какво и защо е правил в ущърб на гражданите на Ловеч!

 

 

С Уважение:

 

Павлин Иванов

Изп. Директор „ЕКО“ ЕАД за периода 01.2016-01.2018 г.

 

Иван Арабаджиев

Член на Съвета на директорите до 01.2018 г.

 

28.03.2018

Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/

1 коментар

 1. Шест часа – шест лайка дотук

%d блогъра харесват това: