ян. 25 2016

Позиция на Община Ловеч относно някои нови твърдения за Покрития мост

Прочетено2968пъти

pokritmost505151Относно реконструкцията на Покрития мост сегашното ръководство на Община Ловеч е длъжно да заяви, че има желание и се придържа към онези действия, които запазват консервативния вид и функция на моста. Идеята е да се съхрани в най-голяма степен автентичния му изглед, със запазване на магазини и занаятчийски ателиета.

Покритият мост на Уста Колю Фичето е една утвърдена и  въздействаща емблема на нашия град. Така счита и по-голямата част от архитектите и другите специалисти по градска среда.
Всичко това се налага да уточним по повод една позиция, разпространена в интернет от анонимен инициативен комитет. В нея, наред с верни преценки за миналото, се съдържат и редица неверни твърдения за намеренията на новото ръководство на Община Ловеч.
Припомняме, че в списъка за първи етап от дейността по обектите Покритият мост не фигурира. Преценено е, че обектът ще остане като резервен вариант, тъй като предстои още много работа по методиката и уточняване на детайли.

Сега основната цел на Община Ловеч е реконструкцията на Централна градска част, а също и да се изпълнят задължителните изисквания за социална и образователна инфраструктура и енергийна ефективност.

Откровена неистина в т.нар. „петиция“ е твърдението, че „Новият кмет е издал разрешение за строеж на 09.11.2015…“, както и че има обява за някакво представяне на 4-ти проект“ .

Напълно се разграничаваме и от твърдението, че се „готви разпродажба на Покрития мост и Младежкия дом.“

Ръководството на Община Ловеч ще запази Покрития мост в сегашния му външен вид, като ще се възползва от предоставените възможности на европейската солидарност  за неговото освежаване, постигане на енергийна ефективност и други неотложни грижи. Съобразяваме се с традицията, както и с изводите от многото обществени обсъждания. В никакъв случай няма да се нарушава това, което многократно в предизборната кампания сме обещавали на гражданите на Ловеч – да съхраним Покрития мост.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b8/

Коментари

 1. Всеки пише откъдето му е най-угодно. Не е лошо да си почешем езиците, но има и документи все пак. А отмяна на разрешителното няма…. и срока е изтекъл… и акта за собственост се видя… и вида на обекта също… а реакцията на ръководството ме връща няколко месеца назад. Какво правим оттук нататък? Чакаме нещата да отминат или вземем да свършим нещо полезно? Ще налеем европарите където и както НЕ трябва, щот тъй е проектирано и заложено… подценявате хората. Ако наистина искате да се случи нещо добро: моста не се санира и кърти – опасно е, акта се преразглежда да кажем, Тодор Кирков не се пипа – има невероятна отточна система при валеж. Никъде не съм написала вярвайте ми – проверете сами, информацията вече е общодостъпна. А когато фактите говорят какво правим?

 2. Прочетете становището на ГИОКИН за моста, подписано от архитекти работили в НИНКН и МК. …. Цит….,,Независимо, че Покритият мост не е със статут на единична културна ценност, той е част от групова недвижима културна ценност- ГНКЦ с категория “национално значение”– на територията на “Музеен и туристически резерват “Вароша”- Ловеч. Според Закон за културното наследство- ЗКН, Чл. 48, т.2, т.2а ) недвижимите културни ценности са: групови и в ансамбъл, какъвто е моста“…..,,Безспорно Покритият мост е част от групова недвижима културна ценност- ГНКЦ, пропуснато в документацията на Община Ловеч в инвестиционния проект в ,,Задание за проектиране на Община Ловеч”…..,,От друга страна според Наредба № 7/2004 г. за енергийна ефективност на сградите, Глава първа, чл.1, ал.3, т.1 гласи, че наредбата не се прилага за “сгради и културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики би довело до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата.” Прилагаме: Становище ГИОКИН, за запазванване на моста https://www.dropbox.com/s/1tssktvdgoles7c/stanoviste%20GIOKIN%20DOC100116-003.pdf?dl=0

 3. ПЕТИЦИЯ за спиране на проекта, и отмяна на строителното разрешение. http://www.peticiq.com/pokritmost

 4. Прочетете документите!, общината се отрича от собствените си докумени……Anika Aneva
  Бившия кмет тихомълком е променил акта за собственост на Покрития мост, от държавна собственост управляван от Мин. на културата, на Акт № 53161/16.02.2011г., с който моста е признат за ЧАСТНА ОБЩИНСКА собственост, с които грубо са нарушени публични обществени интереси на Ловчалии и държавата!!! Ще изискаме отмяна на Акта…Фрапиращо в документите, че в нова скица на кадастъра в Ловеч №15-365430-10.10.2014г., НЕ съществува Покрит мост, а моста е вписан като ,,СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ“. Явно Общината и кмета след санирането и ремонта, смятат да разпродават Покритият мост и Младежкия дом, видимо от техни документи.
  Въпреки, че евро проекта за Покрития мост е в нарушение на българското законодателство/ЗКН/ и множеството жалби, новия проект е одобрен и съгласуван с НИНКН и МК с № 33-893/14.08.2015г., още преди провеждането на обществения форум на 25.815г. Издадено е Разрешение за СТРОЕЖ № 139/ 09.11.2015г. на Общината, влязло в сила след 7 дневен срок. След това новия кмет го пробутва, като ,,представяне“ на проекта на 19.11.2015г., което не е обществено обсъждане! Този нов ЧЕТВЪРТИ проект не е предоставен на ловчалии за разглеждане и не е обществено обсъждан!, за него научихме от статия в интернет, което ще трябва да обжалваме пред съдебните власти. Новия кмет ще санира моста с минерална вата и гипсокартон от вътре и отвън, ще се премахва външната дървена обшивка и заменя с нова, ще се демонтира мраморната подовата настилка и ще се полага вата и плочки в два цвята/гранитогрес/, ще слагат нови модерни витрини, врати и щори, ще се слагат ел. климатици за отопление, окачен таван, мръсен канал с помпа над вратите на моста. Това ли е моста на К.Фичето? При саниране-запечатване на моста, се получава кондензация, влагата се поема от желязобетона и се получава корозия на металните части, също загниване на дървената част, също гъбични образувания и плесени предизвикващи дихателни проблеми. В техническа експертиза на проф. Панайотов от 2.10.2015г., която общината е поръчала, е предписано ,,Не е необходимо обшивката да се демонтира”, …но въпреки това Общината ще я премахва и ще санира моста. Инициативния комитет е получил 5 становища от архитекти, в който е установен статута на моста, като културна ценност- ГНКЦ и с предписание да не се санира моста. Прилагаме документите: нов Акт за собственост, Скица на кадастъра, Разрешение за строеж https://www.dropbox.com/s/q36ojvuxl3zzw6b/Akt%20sobstvenost-kadastar-stroej.pdf?oref=e

 5. Прочетете документите!, общината се отрича от собствените си докумени……Anika Aneva
  Бившия кмет тихомълком е променил акта за собственост на Покрития мост, от държавна собственост управляван от Мин. на културата, на Акт № 53161/16.02.2011г., с който моста е признат за ЧАСТНА ОБЩИНСКА собственост, с които грубо са нарушени публични обществени интереси на Ловчалии и държавата!!! Ще изискаме отмяна на Акта…Фрапиращо в документите, че в нова скица на кадастъра в Ловеч №15-365430-10.10.2014г., НЕ съществува Покрит мост, а моста е вписан като ,,СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ“. Явно Общината и кмета след санирането и ремонта, смятат да разпродават Покритият мост и Младежкия дом, видимо от техни документи.
  Въпреки, че евро проекта за Покрития мост е в нарушение на българското законодателство/ЗКН/ и множеството жалби, новия проект е одобрен и съгласуван с НИНКН и МК с № 33-893/14.08.2015г., още преди провеждането на обществения форум на 25.815г. Издадено е Разрешение за СТРОЕЖ № 139/ 09.11.2015г. на Общината, влязло в сила след 7 дневен срок. След това новия кмет го пробутва, като ,,представяне“ на проекта на 19.11.2015г., което не е обществено обсъждане! Този нов ЧЕТВЪРТИ проект не е предоставен на ловчалии за разглеждане и не е обществено обсъждан!, за него научихме от статия в интернет, което ще трябва да обжалваме пред съдебните власти. Новия кмет ще санира моста с минерална вата и гипсокартон от вътре и отвън, ще се премахва външната дървена обшивка и заменя с нова, ще се демонтира мраморната подовата настилка и ще се полага вата и плочки в два цвята/гранитогрес/, ще слагат нови модерни витрини, врати и щори, ще се слагат ел. климатици за отопление, окачен таван, мръсен канал с помпа над вратите на моста. Това ли е моста на К.Фичето? При саниране-запечатване на моста, се получава кондензация, влагата се поема от желязобетона и се получава корозия на металните части, също загниване на дървената част, също гъбични образувания и плесени предизвикващи дихателни проблеми. В техническа експертиза на проф. Панайотов от 2.10.2015г., която общината е поръчала, е предписано ,,Не е необходимо обшивката да се демонтира”, …но въпреки това Общината ще я премахва и ще санира моста. Инициативния комитет е получил 5 становища от архитекти, в който е установен статута на моста, като културна ценност- ГНКЦ и с предписание да не се санира моста. Прилагаме документите: нов Акт за собственост, Скица на кадастъра, Разрешение за строеж https://www.dropbox.com/s/q36ojvuxl3zzw6b/Akt%20sobstvenost-kadastar-stroej.pdf?oref=e

%d блогъра харесват това: