Подписан е договор за изработване на Общ Устройствен План на община Ловеч

Прочетено1798пъти

Подписан е договор между Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч, и проф. д-р арх. Веселина Троева, изпълнителен директор на Националния център за териториално развитие, за изработване  на Общ Устройствен План на община Ловеч. Събитието стана на 10 юли в кабинета на кмета на Ловеч.

Изпълнителят е определен след  проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, като постигната стойност на плана  е 251 400 лв. при индикативна стойност 273 400 лв.

За да се разбере значението на този факт, трябва да се знае, че това е изключително важно събитие в живота на града ни. Изработването на такъв план се случва рядко и до голяма степен определя ползването на територията на общината, разположена извън населените места. Процесът на проектиране включва обществено обсъждане и представяне на проекта, чрез които гражданите могат да се информират за хода на проекта и да търсят защита на своите индивидуални интереси.

Общият устройствен план на община (ОУПО) на Ловеч  се съфинансира от МРРБ до 50 процента. Прогнозният период е 15-20 години, съобразно действащото законодателство.

 

ВЕРТИКАЛНА КООРДИНАЦИЯ НА ПЛАНОВЕТЕ

Съгласно действащото законодателство на РБ, общият устройствен план на общината доразвива идеите на Националната комплексна устройствена схема и районните устройствени схеми и създава оптимална структура за комплексно устройство и устойчиво развитие на урбанизираните територии, което се детайлира с общите устройствени планове на градовете и на селищните образувания.

ЦЕЛИ НА ОУПО

 • Анализ на съществуващото положение, завършва с диагноза
 • Прогноза
 • Определя общата структура на територията, и преобладаващото предназначение на съставните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии
 • Определя общият режим на устройство на всяка от териториите, цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване и развитие
 • Координира разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи от национално значение
 • Определя начина на устройство и защита на екологично защитени или уязвими територии
 • Завършва с правилник за приложение

ЕТАПИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Предварителен проект – изработване до 140 дни с екологична оценка и оценка за съответствие

Съгласуване

 • експертни съвети
 • обществени обсъждания
 • становища на заинтересуваните централни и териториални администрации.

Окончателен проект до 50 дни.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Общо 190  дни  за двете фази на проектиране.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be/

4 коментара

Skip to comment form

 1. Добра новина !

 2. Пак нещо трябва да се прокара за Гриша Ганчев.

 3. дано да спрат да събират ТБО на земеделска земя…

 4. Да забравим за зеления пояс около град Ловеч и плодородната земя- това е доказана практика на всички кметове от 1989 година до днес.

%d блогъра харесват това: