авг. 07 2014

Подписан е договорът за доставка на медицинската апаратура по проекта на МБАЛ – Троян

Прочетено1016пъти

mihailovadogovor708141Маргарита Генкова

На 06.08.2014г., между кмета на Община Троян Донка Михайлова и „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ООД гр. София, представлявано от Ева Воденичарова, бе подписан договор за „Доставка на специализирано медицинско оборудване“ по проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.

Цената за изпълнение на настоящия договор е 1 037 498,40 лв. с ДДС

Срокът за цялостното изпълнение на поръчката по договора / доставка, монтаж, инсталация, обучение и гаранционно обслужване/ е 16 месеца.

Ще бъде доставена следната апаратура: Компютърен томограф, CR система, Анестезиологичен апарат с монитор за АГ операционна; Система за обратна осмоза за отделението по хемодиализа; Видеоендоскопска система за отделението по „Хирургия“; Апарат за газова стерилизация; Фетален монитор; Бифазен дефибрилатор за интензивен сектор на отд. „Вътрешни болести“; Реанимационна маса за новородени за родилна зала; Мобилен многофункционален УЗ диагностичен апарат за отделение „Вътрешни болести“; Портативен ултразвуков апарат за абдоминална ехография за отд „Педиатрия“; Апарат за вакуум терапия на инфектирани рани / за операционната зала на хирургично отделение“ и Доплер – сонограф.

Фирмата изпълнител има задължението за доставка на оборудването, монтаж и инсталация, обучение за работа с доставената медицинска апаратура и гаранционно обслужване на доставеното оборудване.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5/

%d блогъра харесват това: