Подписано е споразумение за сътрудничество между кмета на Община Ловеч и началника на Районно управление – Ловеч

Прочетено1517пъти

Днешното заседания на Общинския съвет в Ловеч започна с подписване на споразумение за сътрудничество за опазване на обществения ред и повишаване на сигурността и спокойствието на гражданите в Община Ловеч. Документът бе подписан от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, и главен инспектор Златин Михайлов – началник на Районно управление – Ловеч.

Споразумението цели подобряване взаимодействието на институциите и гражданското общество в изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за МВР и Наредбите, приети от Общински съвет Ловеч. То е продължение на установената практика на взаимодействие между местната власт и териториалните структури на Министерство на вътрешните работи на територията на Община Ловеч. Включени са комплекс от мерки, насочени към намаляване на престъпността и повишаване сигурността на гражданите в общината, както и повишаване на доверието към правозащитните органи и органите на местната власт.

Полицията ще работи по приоритети като повишаване сигурността на населението в непосредствена близост до обществото; активна работа с младите хора за осигуряване на безопасност и сигурност на подрастващите; подобряване на организация за безопасно движение в Община Ловеч, подобряване на сигнализацията на пътната мрежа.

Споразумението се сключва за срок до края на мандат 2015-2019 г. и има отворен характер. В процеса на неговото изпълнение документът може да бъде допълван и изменян, както по инициатива на всяка от страните, така и по предложение на други органи и организации и структурите на гражданското общество.

Споразумението съдържа още програма с мероприятия, отговорници и срокове.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8/

%d блогъра харесват това: