февр. 27 2013

ПЕТ ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ С НОВИ ПРОЕКТИ ПО ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Прочетено734пъти

oic2502131Общините Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит и Ябланица са с одобрени с проекти в „голямата-малка процедура“ за общинските администрации по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07 на Приоритет 2 „Управление на човешките ресурси”, съобщават от ОИЦ Ловеч.

Община Ловеч ще изпълнява проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Ловеч“, колегите им от Община Троян ще работят по проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация – Троян“, а община Луковит ще изпълнява проект „Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех“. В Община Тетевен ще работят по проект „Професионална и  компетентна  общинска  администрация – Тетевен“, а в община Ябланица по проект „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Ябланица“.

Над 13 млн. лв. ще получат общо 172 проекта на общини по ОП“Административен капацитет“ в цялата страна. Целта на тези проекти е повишаване на квалификацията на служителите на местно ниво за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса.

Само за два месеца: от 4-ти декември 2012г. до 4-ти февруари 2013г., оценителната комисия е успяла да разгледа и оцени 197 постъпили проектни предложения, като се очаква договорите да бъдат сключени през месец март.   
Проектите са на стойност от 20 000 лв. до 90 000 лв и в голямата си част те ще могат да бъдат изпълнени при максимално облекчен и бърз режим за избор на изпълнители.
Срокът, в който трябва да бъдат реализирани дейностите по проектите е 12 месеца, а голямата активност на общинските администрации от Ловешка област е повече от похвална и заслужава да бъде отбелязана.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/

%d блогъра харесват това: